Verkkouutiset

Veikkaus

MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Pelaatko liikaa? Nämä merkit paljastavat, ettei tilanne ole enää hallinnassa

Rahapelaaminen voi olla ihmiselle ajanvietettä ja samalla mahdollisuus unelmointiin. Mitä kaikkea niillä rahoilla voisikaan tehdä, mikäli päävoitto osuu omalle kohdalle. Meistä jokainen on varmasti kuullut tuttavien suusta haaveita, mitä he tekisivät, jos uhkapelistä saatu suuri pelivoitto osuisi omalle kohdalle.

Pelien varjopuolena on niiden koukuttavuus. Kun kerran voittaa, ei ehkä haluakaan lopettaa. Entä jos seuraavalla kierroksella voinkin tuplata voittoni ja saada vielä enemmän rahaa?

Valitettavan usein äkkirikastumisen sijaan pelaajaa odottaakin pettymys. Voittoa ei saakaan tuplattua, vaan pelaaja häviää voittamansa rahat ja pahimmassa tapauksessa vielä enemmänkin.

Mutta millaisista piirteistä voi päätellä, että pelaaminen ei ole enää hallinnassa? Milloin hauskasta ajanvietteestä tulee pakkomielle, joka voi pelata sekä pelaajan itsensä että hänen läheistensä elämän?

Rahapelihaittojen ehkäisy -yksikön päällikkö Riitta Matilainen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä muistuttaakin, että raha on rahapelihaitoissa todella tärkeä elementti. Tyypillisin merkki rahapeliongelmasta on se, että ihminen alkaa käyttää huomattavia määriä rahaa pelaamiseen.

Ongelmallisen rahapelaamisen huomaa etenkin siitä, että on alkanut käyttää pelaamiseen sellaisia rahoja, jotka olisi pitänyt käyttää johonkin muuhun, kuten ruokaan, vuokraan, laskuihin tai lasten harrastuksiin.

– Se on ihan ehdoton hälytysmerkki ongelmallisesta pelaamisesta, Matilainen toteaa Verkkouutisille.

Toinen hälytysmerkki liittyy ajankäyttöön. Se näkyy siten, että henkilö käyttää yhä etenevissä määrin aikaa rahapelien pelaamiseen.

– Sekin on hälytysmerkki, jos huomaa ajattelevansa pelaamista silloinkin, kun ei itse ole pelaamassa. Silloin ajatukset koko ajan pyörivät pelaamisen ympärillä.

Läheisille peliriippuvaisen käytös voi näyttäytyä poissaolevana. Matilaisen mukaan tämä johtuu etenkin siitä, että peliriippuvaisen ajatukset ovat jatkuvasti pelaamisessa. Peliriippuvuudesta kärsivä henkilö voi kärsiä myös levottomuudesta ja ärtyisyydestä etenkin tilanteissa, joissa hän ei pääse pelaamaan.

– Mielestäni se on ilmiselvä hälytysmerkki, että asiat eivät ole pelaamisen suhteen aivan kunnossa.

Matilainen kuitenkin huomauttaa, että edellä mainitut oireet voivat kertoa myös muista ongelmista kuin pelaamisesta.

Ongelmallinen rahapelaaminen aiheuttaa monenlaisia ongelmia sekä peliriippuvaiselle itselleen että hänen läheisilleen. Tyypillisin merkki on rahanmeno. Kun rahat kuluvat pelaamiseen, henkilön on pakko luopua muista asioista, joihin rahaa olisi tarvinnut.

– Ihminen voi luopua esimerkiksi harrastuksistaan sen takia, että niihin tarkoitetut rahat on käytetty pelaamiseen. Pahimmillaan pelaaminen johtaa siihen, että ei ole rahaa ruokaan tai vuokrat ja lainat jäävät maksamatta, Matilainen kertoo.

Rahaa jatkuvasti lainaksi

Yksi yleinen rahapeleihin liittyvä haitta onkin velkaantuminen. Kun omat rahat on pelattu, peliriippuvainen pyrkii jatkamaan pelaamista velkarahalla. Yksi esimerkki näistä ovat pikavipit.

– Niillä lainoilla pystyy sotkemaan taloutensa pidemmäksikin aikaa. Niillä ihmisillä, joilla on vakavia rahapelihaittoja, on myös esimerkiksi pikavippejä todella paljon.

Eräs tyypillinen piirre on myös jatkuva rahan lainaaminen läheisiltään ja tuttaviltaan. Tämä on hälytysmerkki etenkin sellaisessa tilanteessa, jossa ihminen ei ole aiemmin lainaillut rahaa tuttaviltaan.

Matilaisen mukaan pahimmassa tapauksessa rahapeliriippuvuus voi johtaa jopa rikoskierteeseen.

– On ollut tapauksia, joissa esimerkiksi yrityksen taloushallinnossa työskennelleet ovat alkaneet kavaltamaan sieltä rahaa pelaamiseensa. Rahapeliriippuvaiset ihmiset voivat tehdä myös erilaisia petoksia, kuten myydä netissä tavaraa, jota ei todellisuudessa ole.

Matilainen huomauttaa, että tutkimusten mukaan rahapeliongelmat kasvattavat myös riskiä lähisuhdeväkivaltaan.

Rahapeliongelmat aiheuttavat myös mielenterveydellisiä ongelmia. Matilaisen mukaan peliriippuvainen voi kokea syyllisyyttä jatkuvasta pelaamisen salailusta ja läheisilleen valehtelusta.

– Tällaisessa tilanteessa ihminen voi voida huonosti jopa fyysisesti, sillä ihminen on psykososiaalinen olento. Peliriippuvaiset ovatkin kertoneet kaikkein pahimmaksi sen, että ovat joutuneet salailemaan ja valehtelemaan asioista joka paikkaan.

Ongelma voi johtaa siihen, että peliriippuvainen pyrkii eristäytymään perheestään, ystävistään ja muista läheisistä ihmisistä.

– Toki he yrittävät jatkuvasti lainata heiltä rahaa.

Miten asia kannattaa ottaa puheeksi?

Mikäli läheisen pelaaminen herättää huolta, asia kannattaa Matilaisen mukaan ottaa puheeksi matalalla kynnyksellä. Hänen mukaansa pelaamisen taustalta voi paljastua muitakin ongelmia.

– Asiasta puhuttaessa kannattaa olla diplomaattinen, mutta silti nostaa asia rohkeasti esille. Ei missään nimetä kannata lähteä syyttelevälle linjalle, koska silloin ihminen saattaa mennä helposti ”lukkoon” puolustelukannalle.

Matilaisen mukaan pelaaminen kannattaa ottaa puheeksi esimerkiksi sanamuodoilla ”minä olen huomannut, että sinun käytöksesi on muuttunut ja minä olen huolissani sinusta” tai muulla ystävällisellä tavalla.

Mikäli keskustelu ei etene mihinkään, Matilainen ei suosittele jatkamaan sitä väkisin.

– Siinä tilanteessa voi sanoa, että myös ammatillista apua on saatavilla ja kertoa niistä mahdollisuuksista ystävällisesti. Tärkeää on koittaa säilyttää malttinsa, vaikka keskustelu tuntuisi vaikealta.

Toipuminen on pitkä prosessi

Rahapeliongelmaisille on tarjolla erilaisia tukipalveluita. Matilainen suosittelee hakeutumaan niiden piiriin erittäin matalalla kynnyksellä.

– Mitä nopeammin ihminen päättää hakea ja apua ja mitä aikaisemmin sitä saa, sitä helpompi pelaamisesta on toipua ja sitä lievemmät sen jälkiseuraukset ovat.

Jälkiseurauksia voivat olla esimerkiksi velkaantuminen ja muut talousongelmat.

Tukimuodot vaihtelevat jonkin verran paikkakunnittain. Matilainen suosittelee selvittämään oman paikkakuntansa tukipalvelut ja pohtimaan, millainen apu itselleen sopisi parhaiten.

– Kannattaa olla yhteydessä oman alueensa terveys- tai hyvinvointikeskukseen. Periaatteessa sieltä pitäisi saada ohjauksen eteenpäin.

Matilainen muistuttaa, että myös rahapeliriippuvaisen läheiset voivat hakeutua tuen piiriin. Tukimuodoksi Matilainen mainitsee myös valtakunnallisen tukipuhelimen Peluurin. Rahapeliriippuvaisille on tarjolla myös keskusteluapua ja erilaisia vertaistukiryhmiä.

Koska rahapeliongelma voi pahimmillaan olla lääkärin diagnosoima riippuvuus, siitä toipuminen voi olla pitkä prosessi. Tarvittaessa rahapeliongelmaisille on tarjolla jopa laitoshoitoa, jotta he pääsisivät irtautumaan pelikierteestä.

Mikäli riippuvuus on paha, henkilö ei välttämättä pääse kierteestä irti ilman ammattiapua. Siksi Matilaisen mukaan harva pystyy irtautumaan pelaamisesta esimerkiksi vain lopettamalla rahapelien pelaamisen.

– Tässä on sama tilanne kuin alkoholin kanssa. Jotkut varmasti pystyvät pääsemään irti omin voimin, mutta hirveän harva vakavasti peliriippuvainen pääsee riippuvuudesta irti ilman minkäänlaista ammattiapua.

Matilainen ei silti kiistä, etteikö ihminen voisi päästä pelikierteestä irti vain pidättäytymällä pelaamisesta. Onnistumiseen vaikuttaa oleellisesti se, kuinka pahasti henkilö on riippuvainen pelaamisesta.

Taustalla usein muitakin ongelmia

Useissa tapauksissa rahapeliriippuvuus voi olla oire muista ongelmista. Tyypillisesti nämä ovat mielenterveyden ongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta. Sama pätee myös esimerkiksi alkoholin ja huumeidenkäyttöön, jotka voivat olla merkkejä muista taustalla olevista ongelmista.

Matilaisen mukaan joissain tapauksissa puhutaan myös niin sanotusta ”pakopelaamisesta”. Tällöin pelaamisen avulla paetaan tylsyyttä, arkielämän vaatimuksia tai hankalaa henkilökohtaista tilannetta, kuten eroa tai puolison kuolemaa.

– Silloin täytyy pohtia, mikä on oire ja mikä on syy. Silloin pitää työstää kaikkia niitä asioita, joita pelaamiseen on liittynyt.

Matilaisen mukaan monet toki etsivät pelaamisesta myös jännitystä.

Rahapelaamisen lopettamisen ensimmäinen näkyvä hyöty on se, että peliongelmaisen rahatilanne ei enää pääse heikkenemään eikä hän joudu ottamaan lisää velkaa pelaamisen rahoittamiseksi.

Matilainen on havainnut, että monesti rahapeliriippuvaisilla voi olla myös kieroutunut suhde rahaan.

– He eivät välttämättä ymmärrä rahan arvoa eivätkä osaa käsitellä sitä.

Nuoret miehet ja matalasti koulutetut riskiryhmässä

Tutkimusten mukaan rahapelihaittoja kokevat etenkin miehet.

–  Tämä on sukupuolittunut asia. Miehillä jostain syystä on enemmän taipumusta tällaiseen käytökseen, Matilainen toteaa.

Erityisessä riskiryhmässä ovat etenkin nuoret miehet. On myös havaittu, että rahapelihaitat koskettavat etenkin sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevia.

– Eli ihmisiä, jotka kokevat työttömyyttä, ovat sairauseläkkeellä tai matalammin koulutettuja. Heillä on suurempi riski kokea myös rahapelihaittoja, Matilainen sanoo.

Räjähdyksiä sotilaslentokentän lähellä Venäjällä

Kaukasian pohjoisosassa sijaitsevalla Krasnodarin alueella on sattunut ainakin yksi räjähdys.

Venjän hätätilaministeriön paikallisosasto vähätteli tapausta ja kertoi tulipalon syttyneen pellolla.

Radio Free Europen toimittaja Mark Krutovin jakamien satelliittikuvien perusteella kyseisessä kohdassa on kaivettu lukuisia maavalleja sotilaskohteiden suojaamiseksi. Linnoitteet olivat näkyvissä jo joulukuussa 2021 otetuissa satelliittikuvissa.

Vieressä sijaitsee asevoimien lentotukikohta. Paikallismediassa liikkuneiden tietojen perusteella kenttä olisi ollut lentokoulun käytössä. Tukikohdan edustaja vakuutti, ettei ”minkäänlaista tulipaloa tai räjähdystä” sattunut.

Perjantain tulipalo oli niin laaja, että se havaittiin myös Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasan satelliiteissa.

Ukraina on tehnyt viime viikkojen aikana suuren määrän lennokki-iskuja eri puolille Venäjää. Rosneftin varastolla Krasnodarin alueella sattui useita räjähdyksiä helmikuun lopulla. Myös muille lentokentille on tiettävästi isketty.

”Veikkauksen monopoli on keisari ilman vaatteita”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen pitää nykyisenlaista Veikkauksen monopolia vanhentuneena. Hänen mukaansa uudistusten lykkääminen vain hidastaa nettikasinoiden kaltaisten toimijoiden saamista hallintaan.

– Eikös tämä ala jo olla selvyys: Veikkauksen monopoli on keisari ilman vaatteita. Siirtymällä rahapeliyhtiöiden laillistamislisensseihin saisimme alan vähän paremmin hallintaan ja verot talteen nykyisiltä villeiltä nettikasinoilta. Hidastelu vain heikentää, Kai Mykkänen kirjoittaa Twitterissä.

Hän nostaa esiin Ylen kyselyn, jonka mukaan lähes kaikki eduskuntapuolueet olisivat valmiita purkamaan Veikkauksen monopolin. Useimmat puolueet haluaisivat teettää asiasta selvityksen ennen lopullista kantaansa.

Kai Mykkänen huomauttaa, että monopoli ei ole yleensä hyvä ratkaisu terveyshaittojen tai muiden ongelmien ratkaisemiseen.

– Ne ovat historiallisia jäänteitä, Mykkänen sanoi Ylelle.

Kokoomus esitti viime syksynä Veikkauksen monopoliaseman korvaamista digipelien lisenssijärjestelmällä, joka avaisi rahapelimarkkinan kilpailulle muun muassa vedonlyönnin ja nettikasinoiden osalta. Puolue haluaa asiasta kirjauksen seuraavaan hallitusohjelmaan.

Veikkauksen osuus digitaalisesta rahapelimarkkinasta on laskenut viime vuosina lähelle 50 prosentin rajaa.

– Verkossa tapahtuva pelaaminen valuu ulkomaisille toimijoille, jotka eivät maksa veroja Suomeen eivätkä rahoita rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoitoa. Tuotot valuvat ulkomaille, mutta haitat jäävät Suomeen. Lisenssijärjestelmällä kaikki toimijat saataisiin saman sääntelyn piiriin sekä maksamaan voitoistaan arpajaisveroa ja lisenssimaksuja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) totesi.

HS: Veikkaus valmis siirtymään lisenssijärjestelmään

Veikkauksen toimitusjohtajan Olli Sarekosken mukaan siirtyminen lisenssijärjestelmään voisi palvella nykyistä paremmin pelihaittojen ehkäisyä.

Mallissa ulkomainen rahapeliyritys joutuisi hankkimaan luvan toiminnalleen Suomessa. Näin se maksaisi verot Suomeen ja olisi myös suomalaisten viranomaisten valvonnassa.

Helsingin Sanomien haastattelussa Sarekoski toivoo, että Suomessa ryhdyttäisiin saman tien vakavasti pohtimaan lisenssimalliin siirtymistä. Osavuosikatsauksen mukaan Veikkauksen osuus digitaalisen rahapelimarkkinan pelikatteesta oli noin 51 prosenttia.

– Jos trendi jatkuu, Veikkauksen markkinaosuus laskee ensi vuonna alle 50 prosentin, Sarekoski sanoo HS:lle.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo on Veikkauksen toimitusjohtajan kanssa samaa mieltä.

– Veikkaus pärjäisi paremmin, kun pystyisi kilpailemaan samoilla säännöillä. Nykyisellä mallilla emme esimerkiksi pääse kiinni pelihaittoihin digipuolella. On aika katsoa rohkeasti eteenpäin.

– Pelikoneet pois ja lisenssijärjestelmään mars, Wallinheimo toteaa Twitterissä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Verkkouutisissa mainostamalla tavoitat

100 000 suomalaista päivässä

Meiltä on pyydetty tehokasta, pienille budjeteille sopivaa mainosratkaisua. Niinpä teimme sellaisen, katselet sitä parhaillaan. Tarvitset vain hyvän idean, kuvan, otsikon ja 280 euroa.

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)