Mietojen, käymisteitse valmistettujen juomien veroa korotettaisiin 10,7 prosenttia. LEHTIKUVA / PETRA PIITULAINEN

Siiderin verotus nousemassa suunniteltua vähemmän

Valtiovarainvaliokunta esittää, että siiderin veroa korotetaan 10,7 prosentilla 15,4 prosentin sijaan.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta puoltaa hallituksen esittämiä alkoholiveron korotuksia vähäisin muutoksin.

Muutos koskee käymisteitse valmistettavaa siideriä, jonka verotasoa alennettaisiin hallituksen esittämästä 15,4 prosentista samaan kuin muilla vastaavilla miedoilla juomilla.

Alkoholiveron korotusesitys koskee kaikkia alkoholijuomaryhmiä, mutta se painottuu lievästi muihin kuin väkeviin alkoholijuomiin. Keskimääräinen korotus on noin 10 prosenttia. Valiokunnan ehdottaman muutoksen jälkeen kaikkien mietojen, käymisteitse valmistettujen juomien veroa korotettaisiin 10,7 prosenttia, viinien 13,0 ja oluen 10,9 prosenttia.

Niin sanottujen välituotteiden veronkorotus olisi keskimäärin 9,5 ja väkevien alkoholijuomien 5,0 prosenttia. Korotusten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta ja niiden arvioidaan nostavan vähittäismyyntihintoja keskimäärin viisi prosenttia nykyisestä.

Esityksellä tavoitellaan 100 miljoonan euron vuotuista lisäystä alkoholiverotuottoihin.

Matkustaja-aluksille myönnettävän verotuen perusteita tarkasteltava

Valtiovarainvaliokunta pitää hallituksen alkoholiveron korotusesitystä perusteiltaan ja tasoltaan harkittuna kokonaisuutena. Valiokunta toteaa kuitenkin, että esityksen vaikutusarvioihin liittyy poikkeuksellista epävarmuutta eduskunnassa samaan aikaan vireillä olevan alkoholilain kokonaisuudistuksen vuoksi. Esityksen hinta-arvioissa ei ole voitu ottaa huomioon vaikutusta, joka alkoholin myynnin vapautumisella on hintoihin. Veronkorotusten on arvioitu vähentävän alkoholin tilastoitua kulutusta noin kaksi prosenttia verrattuna tilanteeseen, jossa veromuutoksia ei tehtäisi. Tämä on kuitenkin selvästi vähemmän kuin se kulutuksen kasvu, jonka alkoholilain muutosten on arvioitu aiheuttavan. Uudistus voi muuttaa myös kulutuksen rakennetta, millä on vaikutuksensa verotuottoon.

Alkoholiin liittyy myös elinkeinopoliittisia näkökohtia. Veronkorotukset kasvattavat eroa, joka matkailu- ja ravintola-alalla on suhteessa matkustaja-alusten verottomaan myyntiin. Valiokunnan mukaan yritystukien uudistamista pohtivan parlamentaarisen työryhmän on mahdollista tarkastella matkustaja-aluksille kohdennetun verotuen perusteita.

Valtiovarainvaliokunta esittää, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen valiokunnan esittämällä siideriä koskevalla muutoksella.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt