Kristiina Salonen. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

SDP:n Kristiina Salonen: Meriala keskeinen kasvun edistämisessä

Kansanedustajan mukaan Suomi voi nousta merialalla aivan uudelle tasolle.

SDP:n kansanedustaja Kristiina Salosen mukaan meriala on keskeinen ala koko Suomen kasvun edistämisessä. Salonen kertoi aiheesta SuomiAreenassa järjestettyssä meriklusterin keskustelupaneelissa.

Kansanedustajan mukaan merialalla on Suomessa myös tärkeä työllisyysvaikutus.

– Satakunnassa olemme kasvaneet merenkulun tärkeyteen. Se on meille historiallinen rikkaus, mutta edustaa myös tulevaisuutta. Meri työllistää Suomessa suoraan noin 50 000 ihmistä, välillisesti satoja tuhansia. Lähes 90% Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse, Salonen kertoo.

Salosen mukaan Suomi voi tulevaisuudessa nousta merialalla aivan uudelle tasolle, vaikka on jo nyt alalla maailman kärkimaita.

– Uusi hallitus haluaa nostaa Suomen osaamisen ja innovaatioiden kärkimaaksi. Vaikka olemme jo merialalla maailman huippuja, voimme nousta aivan uudelle tasolle. Se edellyttää kuitenkin suuria panostuksia alan koulutuksen kehittämiseen ja muuntumiseen sekä yritysten TKI-toiminnan vahvistamiseen. Tämä on ratkaisevaa merialan kannalta.

Toisen suuren haasteen muodostaa Salosen mukaan se, miten meriklusterin sininen kasvu saadaan ilmastotavoitteiltaan vihreäksi.

– Suomi tavoittelee pientä hiilijalanjälkeä, mutta suurta kädenjälkeä ilmastonmuutoksessa. SuomiAreenan keskustelussa kävi selväksi, että meriklusteri haluaa olla tässä kaikessa omalta osaltaan mukana ja etsimässä vihreitä ratkaisuja sinisen kasvun mahdollistamiseksi. Tästä olisi monella alalla opiksi otettavaa, Salonen sanoo.

– On muistettava kuitenkin, että merikuljetukset ovat hiilidioksidipäästöiltään jo nyt muita alhaisempi kuljetusmuoto. Suomalaiset ovat pioneereja vähäpäästöisten ja energiatehokkuutta lisäävien teknologioiden käyttöönotossa. Nesteytetty maakaasu, tuuli, sähkö ja jätteestä valmistettavat biopolttoaineet ovat jo käytössä, eivät pelkästään suunnitelmissa. Siitä huolimatta meillä on vielä paljon työtä tehtävänä merten ja ilmaston suojelemiseksi, Salonen sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt