Antti Rinne. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Sdp:n Antti Rinne: Hallitus on ylimielinen

Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan mukaan hallitus on laittamassa nuoret ikuiselle koeajalle.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne käytti puolueensa ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa. Esillä oli selonteko julkisen talouden suunnitelmasta.

– Olen tyytyväinen, että taloutemme kasvaa ja työllisyys paranee, mutta olen pettynyt siihen, että tulevaisuusuudistukset puuttuvat. Samalla tulevaisuutta heikentävät leikkaukset jatkuvat. Tämä on menneisyyden politiikkaa, jolla ei korjata rikki olevaa tai vastata edessä olevaan, Antti Rinne sanoi.

– Yhteiskunnan eheyden ja hyvinvoinnin kannalta on vaarallista, että eriarvoisuus ja köyhyys kasvavat niissä väestön osissa, jotka eivät työn avulla kykene omaa asemaansa parantamaan. Se on hallituksen politiikan seurausta.

Antti Rinteellä oli viesti pääministerin sijaiselle Petteri Orpolle.

– Teidän politiikkanne luo isoon osaan suomalaisista turvattomuutta ja epäluottamusta, jolla on suomalaisten kannalta pitkälle tulevaisuuteen huonoja ja ikäviä vaikutuksia.

Rinteen mukaan Juha Sipilän hallitus on itse kasvattanut eriarvoisuutta yli 700 miljoonan euron leikkauksilla.

– Nyt hallitus palautti 50 miljoonaa euroa ja juhlii itseään eriarvoisuuden sankarina.

– Tämä ei ole eriarvoisuuden poistamista. Tämä on leikkaamista ja ihmisten sumuttamista.

Antti Rinteen mukaan ”on ollut yllättävää ja surullista se ylimielinen tapa, jolla hallitus on suhtautunut palkansaajiin – työssä oleviin tai työttömiin – vallassa olonsa ajan”.

– Ensin työehtoja heikentävät pakkolait. Sitten lomarahaleikkaukset, työttömyysturvan heikentäminen ja aktiivimalliksi kutsuttu passivointimalli. Ihmiset luulivat, että tämä olisi riittänyt.

– Mitä vielä! Nyt hallitus heikentää erityisesti naisten ja nuorten työehtoja sekä irtisanomissuojaa. Irtisanomissuojan heikennykset ja määräaikaisten työsopimusten salliminen ilman perusteita työttömänä olleille nuorille lisäävät työelämän epävarmuutta.

Hallitus on Sdp:n puheenjohtajan mukaan tullut tunnetuksi ihmisten epävarmuutta lisäävistä päätöksistä ja jännitteiden synnyttämisestä työmarkkinoilla.

– Ministeri Orpo, työsopimuslaissa työntekijälle taataan varmuus siitä, että ketään ei voida irtisanoa epäasiallisin tai kevyin perustein. Esimerkiksi sairauden tai poliittisen vakaumuksen tai muun mielipiteen vuoksi, Rinne sanoi.

– Siksi esitän Teille, ministeri Orpo, vakavan kysymyksen: Millä perusteella työntekijän saisi jatkossa irtisanoa? SDP ei hyväksy tällaista työelämän reiluja pelisääntöjä romuttavaa politiikkaa. Te uhkaatte laittaa nuoret työntekijät ikuiselle koeajalle.

Antti Rinteen mukaan ”SDP esittää oppivelvollisuusiän pidentämistä, varhaiskasvatuksen uudistamista, ryhmäkokojen pienentämistä, aikuiskoulutuksen uudistusta ja koulutusleikkausten korjaamista”.

– Teidän hallituksenne tekee menneisyyden politiikkaa, tästä hallituksesta ei ole ollut eikä ole merkittäviin tulevaisuusuudistuksiin..

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt