SDP:n kansanedustaja Pilvi Torsti. LEHTIKUVA/MESUT TURAN

SDP ajaa oppivelvollisuuden laajentamista

SDP ajaa oppivelvollisuuden laajentamista ja toisen asteen aitoa maksuttomuutta.

– On nuorten kannalta tärkeää, että asia etenisi, sanoi kansanedustaja Pilvi Torsti SDP:n ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston tulevaisuusselonteon toisen, työelämää käsittelevän osan, käsittelyssä maanantaina eduskunnassa.

Oppivelvollisuuden laajentamisen lisäksi toisena merkittävän koulutusuudistukseksi Torsti nosti laajan, ihmislähtöisen jatkuvan oppimisen mallin, jotta työn murroksen vaikutuksien keskellä ihmiset voivat luottaa tulevaisuuteen.

Torstin mukaan sekä toisen asteen oppivelvollisuuden että jatkuvan oppimisen mallin osalta meillä alkaa olla kiire.

– Suurin työn murros on tapahtunut viimeisen 30 vuoden aikana, kun perusasteen työpaikkojen määrä on puolittunut kaksi kertaa. Tähän jo tapahtuneeseen työn murrokseen pitää viipymättä ottaa kantaa.

– Tulevaisuusselonteko nostaa laajasti esille jatkuvan oppimisen mallin kehittämistarpeen vastauksena työn murrokseen. Se on hyvä. Sdp:n näkemyksen mukaan laaja jatkuvan oppimisen malli on toisen asteen oppivelvollisuuden rinnalla työn murroksen myötä syntynyt uudistustarve koulutusjärjestelmään. Kuten tämä selonteko osoittaa, meillä alkaa olla kiire, Torsti sanoi.

Hän totesi, että tulevaisuusselonteon käsittelyssä korostuvat jatkuvan oppimisen kenttään liittyvät esitykset kuten koulutussetelit, korkeakoulujen jatkuvan oppimisen ohjelmat ja osaamistarpeen ennakointi sekä eriarvoisuuden vähentäminen ja inhimillisyyden vahvistaminen.

– Näihin on helppo yhtyä. SDP:n eduskuntaryhmä pitää myös tärkeänä, että tulevaisuudessa tunnistetaan nykyistä monipuolisempi näkökulma työhön. Selonteon työkykyyn ja esimerkiksi osatyökykyisiin liittyvät huomiota ovat tärkeitä.

Torsti painotti Suomessa jo asuvien muualta muuttaneiden työllistymistä.

– Siitä ei juuri puhuta, vaikka näiden osaajien työttömyys säilyy korkeana. Näiden Suomessa jo olevien maahanmuuttajien tilanne kaipaisi merkittävää muutosta ja ratkaisisi selonteossa esiin nostettua työvoimatarvetta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt