Saksassa, Ranskassa ja Italiassa vastustetaan Nato-maiden puolustamista

Tuoreen mielipidekyselyn mukaan enemmistö saksalaisista katsoo, että Saksan ei pitäisi puolustaa sotilaallisin keinoin Nato-maata, jos se joutuisi Venäjän aggression kohteeksi.

58 prosenttia Pew Research Centerin mielipidekyselyyn vastanneista saksalaisista oli sitä mieltä, että Saksan ei pitäisi puolustaa sotilaallisesti Venäjän rajalla olevaa Nato-maata, jos sen ja Venäjän välillä puhkeaisi sotilaallinen konflikti.

Ranskalaisista 53 prosenttia ja italialaisista 51 prosenttia vastusti sotilaallista tukea

Naton 5. artiklan mukaan aseellinen hyökkäys Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa jotakin Naton jäsenvaltiota vastaan katsottaisiin hyökkäykseksi kaikkia liiton jäsenvaltioita vastaan.

Ainoastaan 38 prosenttia saksalaisista oli sitä mieltä, että Naton jäsenvaltioiden velvoite puolustaa muita jäsenvaltioita pitäisi toteuttaa, jos Venäjä kohdistaisi niihin aggressioita.

Kysely toteutettiin tärkeimmissä Nato-maissa: Yhdysvalloissa, Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Puolassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa. Kysely toteutettiin lisäksi Venäjällä ja Ukrainassa.

Saksa erottautuu selvästi kyselyyn osallistuneiden Nato-maiden enemmistöstä tämän kysymyksen kohdalla. Keskimäärin 48 prosenttia maiden kansalaisista ilmoitti kannattavansa sotilaallista tukea.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt