Raportti: Venäjän ajamassa Fennovoimassa politiikka ohitti talouden – myös Suomessa

Fennovoima-hanke osoittaa Ulkopoliittisen instituutin raportin mukaan, miten suurissa energiahankkeissa Venäjän kanssa on vaarana, että poliittiset päämäärät ohittavat taloudelliset myös hankkeen kohdemaassa.

Venäjän taloudellinen ideologia perustuu yhä vahvemmin sen kansallisille turvallisuusintresseille talouden modernisaation tai vapaakaupan sijaan, arvioidaan Ulkopoliittisen instituutin uusimmassa FIIA Briefing Paperraportissa.

Raportin kirjoittajien Toivo Martikaisen ja Antto Vihman mukaan Venäjä käyttää energiavarantojaan kasvattaakseen vaikutusvaltaansa lähialueillaan ja suhteessa EU:hun. He kutsuvat tätä geoekonomiseksi toimintatavaksi.

Venäjälle ei valtiojohtoisissa energiahankkeissa tärkeintä ole kannattavuus, vaan se, pystyykö maan hallinto hyödyntämään niitä geostrategisten tavoitteidensa saavuttamiseen ja oman valtansa lujittamiseen.

Esimerkiksi suunniteltu Nord Stream II -kaasuputki kaksinkertaistaisi Nord Streamin kapasiteetin, vaikka nykyisestäkin kapasiteetista on vain puolet käytössä eikä Euroopan kaasumarkkinoiden odoteta kasvavan.

Hanke kuitenkin heikentäisi Ukrainan asemaa maakaasun kauttakulkumaana, mikä puolestaan vaikeuttaisi EU:ssa yhtenäisen linjan noudattamista Ukrainan kriisin suhteen.

Lisäksi Venäjä voisi vahvistaa vaikutusvaltaansa Saksassa heikentämällä maan solidaarisuutta muita EU-maita kohtaan. Tämä voisi onnistua lisäämällä maakaasun markkinaosuutta Saksassa ja antamalla sille avainaseman maakaasun kauttakulkumaana muualle Eurooppaan.

Fennovoiman ydinvoimalahanke puolestaan osoittaa raportin mukaan, miten suurissa energiahankkeissa Venäjän kanssa on vaarana, että geoekonominen toimintaperiaate omaksutaan myös hankkeen kohdemaassa.

Raportin mukaan Fennovoima-hankkeessa on kiinnostavaa energiayhtiö Fortumin toiminta. Fortum pelasti hankkeen viime hetkellä tulemalla mukaan Fennovoimaan, jolloin Suomen hallituksen yhtiöltä vaatima 60 prosentin kotimaisuusaste tuli täyteen.

Kulissien takaiset tapahtumat ovat raportin mukaan edelleen hämärän peitossa, mutta Fortum kertoi tehneensä päätöksensä vastahakoisesti ja jossain määrin myös omien intressiensä vastaisesti. Tämä on raportin mukaan osoitus siitä, miten suuren geoekonomisen hankkeen kohdemaassa omaksutaan periaate, jossa poliittiset päämäärät ohittavat taloudelliset.

EU:n ja sen jäsenmaiden pitäisi raportin kirjoittajien mielestä tiedostaa Venäjän strategiset pyrkimykset energiasektorilla. Niihin pitäisi vastata päättäväisesti ja luoda sitä kautta tilaa myös aidolle kaupalliselle yhteistyölle.

Lue myös FIIA:n raportti:

Dividing the EU with energy? Unpacking Russia’s energy geoeconomics

Kommentit