Rakennusteollisuus: Pitkäjänteisyys ja rahoituksen uudistaminen väyläyhtiön etuja

Rakennusteollisuus RT:n mielestä liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus liikenneverkkoyhtiöstä sisältää useita myönteisiä elementtejä ja ennakkoluulottomia ratkaisuja.

– Erityisen hyvänä pidämme pyrkimystä pitkäjänteiseen liikenneverkon kehittämiseen ja rahoituksen uudistamiseen tavalla, joka mahdollistaisi riittävät panostukset liikenneinfraan, Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo tiedotteessaan.

Liikenneverkkoyhtiön yhtenä kantavana ajatuksena on kohdistaa liikenteestä kerätyt tulot liikenneinfran ylläpitoon ja kehittämiseen. Esityksen mukaan siirtyminen käyttömaksuihin pienentäisi kansalaisille koituvia keskimääräisiä maksuja, mutta kasvattaisi rahoitusta liikenneinfraan.

– Uudistus antaisi mahdollisuuden pitää väylät kunnossa ja luoda sujuvat yhteydet niin elinkeinoelämälle kuin kansalaisillekin. Tähän nykyinen valtion budjettikehyksiin perustuva rahoitus ei veny, Pipatti sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan eduskunta ohjaisi yhtiötä useammaksi hallituskaudeksi tehtävällä liikenneverkkoselonteolla, jota päivitettäisiin hallituskausittain. Liikenneinfran tavoitteellinen kehittäminen edellyttää Pipatin mielestä pitkän aikavälin suunnitelmaa, jolla on laaja poliittinen tuki.

– Nämä muutokset ovat välttämättömiä joka tapauksessa ja nyt ne olisi mahdollista ratkaista kokonaisvaltaisesti väyläyhtiön perustamisen yhteydessä. Toivomme, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) edistyksellinen esitys menisi nopeassa tahdissa eteenpäin yhteisessä valmistelussa, Pipatti sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt