Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Raija Vahasalo: Tarvitsemme lisää poliiseja

Kansanedustajan mukaan poliisin ja rikostutkijoiden vähäisyys on uhka turvallisuudelle.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo vaatii yhteisen tahtotilan löytämistä ja nopeita toimenpiteitä poliisien ja erityisesti rikostutkijoiden määrän lisäämiseksi.

– Poliisin tilastojen mukaan rikosten tutkinta-ajat ovat pidentyneet. Se on uhrien kannalta huono uutinen ja pienentää entisestään rikosten selvittämisprosentteja.

– Vaikka esimerkiksi omaisuusrikokset ovat vähentyneet, muun muassa henkirikokset, seksuaalirikokset ja huumausainerikokset ovat olleet kasvussa, Vahasalo toteaa tiedotteessa.

Vahasalon mukaan muutokset esimerkiksi digitalisaatiossa vaikuttavat suuresti myös poliisin toimintaan. Uusista uhista huolimatta poliisien ja rikostutkijoiden määrä ei ole riittävä. Myös heidän täydennyskoulutustarpeensa on huutava.

– Henkilökunnan kuormitus näkyy esimerkiksi suurena vaihtuvuutena. Se kertoo, että henkilöstön jaksaminen on äärirajoilla. Tähän tilanteeseen hallituksen on reagoitava nopeasti, Vahasalo vaatii.

Vahasalo muistuttaa, että tapaukset ovat monimutkaistuneet ja laajentuneet, jolloin paineet tutkijoilla ovat kovat.

– Me olemme ylipäätään jääneet jälkeen poliisien määrässä suhteessa moniin muihin maihin. Tarvitsemme lisää poliiseja. Vaje on joidenkin arvioiden mukaan jopa 500-1000 poliisia. Esimerkiksi Ruotsissa poliiseja on 2,0 tuhatta asukasta kohti, Suomessa vastaava luku on 1,3.

Ennusteen mukaan poliisien määrä Suomessa on edelleen vähenemässä, kun muissa Pohjoismaissa määrää ollaan lisäämässä.

– Olemme saaneet kuulla hälyttäviä uutisia siitä, miten osa rikoksista on päätetty jättää tutkimatta henkilökuntavajeen vuoksi. Se vaarantaa kansalaisten luottamusta poliisiin ja rapauttaa oikeustajua, Vahasalo huomauttaa.

– Asia ei ole iso korjattavaksi, mutta yhteinen tahtotila näyttää puuttuvan. Olemme aikaisemmin toimineet vastaavanlaisissa tilanteissa nopeasti, esimerkkinä vaikkapa lastentarhanopettajien koulutusmäärien lisääminen. Tätä samaa on peräänkuulutettava ministeriöltä myös poliisien ja rikostutkijoiden virkojen lisäämisen suhteen, jotta pääsisimme lähemmäs muiden Pohjoismaiden tasoa.