Raija Vahasalo. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Raija Vahasalo: Kansalaisten yksityisyyden suoja määriteltävä

Juuri nyt on kansanedustajan mukaan viimeinen hetki määrittää meistä kerätyn tiedon käyttämisen periaatteet.

Kokoomuksen kansanedustajan Raija Vahasalon mukaan yhteiskunnalla on nyt viimeisiä hetkiä määrittää kansalaisten yksityisyydensuojan tasoa ja niitä periaatteita, joilla ihmisistä kerättyä tietoa voidaan käyttää. Vahasalo esitti näkemyksensä kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston selonteosta tekoälystä ja tietopolitiikasta.

– Suurta osaa meistä ohjaa joka päivä tekoäly, emmekä edes huomaa sitä. Tekoäly on läsnä, kun haemme tietoa Googlesta. Tulevaisuudessa tekoäly voi ajaa autoa puolestamme. Nopean muutoksen ja uusien keksintöjen johdosta valtioneuvoston tietopoliittinen selonteko on tärkeä avaus. Olemme riippuvaisia uudesta teknologiasta, Raija Vahasalo huomautti.

Suomella on hänen mukaansa poikkeuksellisia vahvuuksia, ja meidän tulee olla edelläkävijöitä. Onnistuneella tietopolitiikalla voi olla valtava taloudellinen arvo.

Vahasalo kuitenkin muistutti, että tekoälyä ja digitalisaation mahdollisuuksia on käytettävä kestävällä ja eettisellä tavalla.

– Juuri nyt on viimeinen hetki määrittää ne periaatteet, joilla meistä kerättyä tietoa voidaan käyttää. Käytetäänkö sitä meidän hyväksemme vai meitä vastaan? Saammeko valeuutisia vai informaatiota?

Jotta tekoäly ja digitalisaatio palvelevat ihmisten hyvinvointia ja menestystä, tarvitaan Vahasalon mukaan luottamusta herättävät pelisäännöt.

Uhkien lisäksi tekoäly tuo hänen mukaansa mukanaan myös valtavia mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmän osalta tekoäly mahdollistaa sen, että etuudet voidaan maksaa reaaliaikaisesti ja automaattisesti muuttuvien elämäntilanteiden mukaan.

– Joka hallitsee tiedon, hallitsee tulevaisuuden. Uuden ajan slogan kertoo, että tietopolitiikka on osa uuden ajan turvallisuuspolitiikkaa. Jokaisen suomalaisen on hallittava tiedonlukutaidot. Paras tae lasten ja nuorten taitojen kehittymiselle on panostaa varhaiskasvatukseen ja koulutien alkupäähän. Yksikään suomalainen nuori ei saa päästä peruskoulusta ilman riittäviä perustaitoja. Jos ei osaa lukea taitavasti, ei myöskään osaa lukea kriittisesti, Raija Vahasalo esitti.

Uuden oppimisen tarve ei pääty koulun päättymiseen. Jatkuvasta oppimisesta ja osaamisen päivittämisestä on tehtävä työelämään uusi normaali.

– Vaikka tekniikka kehittyy, ihminen pysyy samana iloineen ja murheineen. Tulevaisuudessa haukumme edelleen huonosti toimivia järjestelmiä ja kiirettä töissä. Voimme kuitenkin siirtää rutiinityöt koneille ja keskittyä siihen, missä olemme vahvoja ja mitä tarvitaan ihmisyyteen, eettisyyteen ja empaattisuuteen, uusien ajatusten luomiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja möhläysten tekemiseen. Tekoäly ja tietotalous ovat hyviä renkejä, vain työkaluja, Vahasalo painotti.

Vahasalo kiitti hallitusta tärkeästä pohjatyöstä.

– Tekoäly ja digitalisaatio ovat jo osa maailmaamme. Tarvitsemme sen kehittämiseen ja ohjaukseen hallintorajat ylittävää tietopolitiikkaa. Tämä selonteko antaa jatkotyölle tarvittavat lähtökohdat.

LUE MYÖS:

Suomi halutaan edelläkävijäksi tekoälyn soveltamisessa

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt