Väliaikaisesti lapun luukulle laittoi joka seitsemäs pienyrittäjä, ja joka yhdeksäs kertoo supistaneensa yrityksensä aukioloaikoja. LEHTIKUVA/KIMMO MÄNTYLÄ

Puolet pienyrittäjistä huolissaan taloudestaan

Yli puolet pienyrittäjistä kertoo koronapandemian vähentäneen yrityksen liikevaihtoa.

Koronapandemia vähensi liikevaihtoa kolmella viidestä yrittäjästä ja joka kolmas yrittäjä on viikoittain huolissaan omasta taloudellisesta tilanteestaan, kertoo Danske Bankin teettämä kyselytutkimus.

Vaikka liikevaihto on monella varsin pieni, vain osa yrittäjistä päätyi väliaikaiseen toiminnan keskeyttämiseen. Väliaikaisesti lapun luukulle laittoi joka seitsemäs vastanneista, ja joka yhdeksäs kertoo supistaneensa yrityksensä aukioloaikoja.

Tutkimuksen mukaan omasta taloudellisesta tilanteestaan ja rahan riittävyydestä on huolissaan viikoittain lähes joka kolmas yrittäjä ja kuukausittain lähes puolet.

Pandemian myötä pankin tai muiden rahoittajien tarjoamiin joustoihin tai helpotuksiin on turvautunut kuitenkin vain noin joka viides yrittäjä. Lisärahoitusta pankilta tai muilta rahoittajilta on hakenut joka kahdeksas vastanneista.

Neljä viidestä yrittäjästä on selvinnyt haasteellisesta ajasta omilla järjestelyillään.

– Moni pienyritys on selvinnyt haasteellisesta ajasta omilla järjestelyillään. Yrittäjät ovat tinkineet omasta palkastaan tai pyrkineet karsimaan yrityksen kiinteistä kuluista. Kuluja on karsittu myös henkilöstön lomautuksilla ja muilla järjestelyillä – vaikka monelle yrittäjälle juuri henkilöstöä koskevat leikkaukset ovat niitä vaikeimpia vaihtoehtoja, toteaa Danske Bankin pienyrityksistä vastaava johtaja Tuomas Aho.

Myös optimismia ja uusia suunnitelmia

Kaikkien yrittäjien luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseen ei kuitenkaan ole pandemian myötä laskenut, vaan jopa hieman noussut viime vuodesta, sillä joka neljäs yrittäjä luottaa omaan taloudelliseen tilanteeseensa suuressa määrin.

Osalle yrittäjistä uusi markkinatilanne ja muuttuneet kuluttajakäytänteet ovat tarjonneet myös mahdollisuuksia: joka kahdeksas yrittäjä kertoo, että muuttunut tilanne on antanut kimmokkeen kokonaan uuden tuotteen tai palvelun syntyyn.

Pieni osa, eli kuusi prosenttia yrittäjistä kertoo, että yrityksen liikevaihto on pandemian myötä jopa kasvanut.

Vaikka tilanne monessa yrityksessä onkin tällä hetkellä vakaampi ja ilmassa voidaan nähdä jopa optimismia, on koronan toinen aalto kuitenkin varsin todennäköisesti tulossa myös Suomeen – millä voimalla, se jää nähtäväksi arvioi Aro.

– Viimeistään koronan myötä monelle yrittäjälle konkretisoitui suunnitelmallisuuden ja erilaisiin kriiseihin varautumisen merkitys. Kun liiketoimintasuunnitelma on kunnossa ja on ennalta pohdittu, miten yllättävissä tilanteissa toimitaan, nopeisiin ja ketteriin toimenpiteisiin on helpompi ryhtyä, hän sanoo.

Danske Bankin Yrittäjän taloudellinen mielenrauha -tutkimus tehtiin nyt kolmannen kerran ja siihen vastasi 278 yksityisyrittäjää. Kysely tehtiin elokuussa ja menetelmänä oli internet-kysely. Tutkimuksen toteutti YouGov.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt