Poliittinen lakkoilu irtisanomisen helpottamista vastaan vaikeutti päiväkotien ja koulujen ruokahuoltoa lokakuussa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

”Poliittiset lakot kohdistuvat asioihin, joista liitot eivät päätä”

Kaksi kansanedustajaa vaatii luopumista poliittisten lakkojen avustusten verovapaudesta.

Kansanedustajat Olavi Ala-Nissilä (kesk.) ja Eero Suutari (kok.) ehdottavat lakialoitteessaan, että lakkoavustuksen verovapaudesta luovutaan tapauksissa, joissa kyseessä on poliittinen lakko tai työtuomioistuimen laittomaksi toteama lakko.

Poliittinen lakko on lakialoitteen mukaan lakko, jolla on tarkoitus painostaa poliittista päättäjää tai protestoida asiasta, joka ei ole työmarkkinaosapuolten päätettävissä. Työmarkkinaosapuolet neuvottelevat yleensä työehtosopimusten alaan kuuluvista asioista.

Olavi Ala-Nissilä sanoo, ettei tarkoitus ole rajoittaa lakko-oikeutta. Aloite kuitenkin hänen mukaansa selkeyttää eroa poliittisten, laittomien ja laillisten lakkojen välillä.

– Täysin sivulliset tahot kärsivät kohtuuttomasti laittomista ja poliittisista lakoista, hän sanoo.

Lakialoitteessa todetaan, että lakon laittomuus ratkaistaan edelleen sitä koskevien nykyisten säännösten perusteella.

– Lakkoavustuksen verovapaus poliittisten ja laittomien lakkojen osalta aiheuttaa demokratian kannalta ongelmia. Yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa tehty valmistelu toimii hyvin valmistelun alaan kuuluvissa asioissa, mutta poliittiset lakot saattavat kohdistua asioihin, joista työmarkkinaosapuolilla ei ole päätäntävaltaa. Tämä on ongelma, Ala-Nissilä sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt