Perussuomalaiset ihmettelivät poliisin ohjetta rasismiin puuttumisesta. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Poliisit toimivat oikein taltuttaessaan häiriköineet turvapaikanhakijat

Poliisin toimista kahden turvapaikanhakijan palautukseen liittyen ei käynnistetä tutkintaa.

Valtakunnansyyttäjänviraston poliisirikosten käsittely-yksikköön toimitettiin tammikuussa kaksi tutkintapyyntöä. Ne koskivat kahden henkilön väitettä siitä, että poliisimiehet ja mukana olleet vartijat olisivat 3. tammikuuta 2018 pahoinpidelleet heitä tilanteessa, jossa poliisi on ollut palauttamassa heitä samalla lennolla Irakiin.

Esitutkintalain perusteella syyttäjätutkinnanjohtaja on ratkaissut asian poliisimiesten osalta. Vartijoiden osalta ratkaisun asiassa tekee poliisi.

Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan ensimmäinen henkilöistä on lentokoneessa jo paikallaan istuessaan alkanut huutaa ja rimpuilla sekä yrittänyt nousta istuimestaan. Hän ei totellut poliisimiesten käskyjä ja kehotuksia rauhoittua. Poliisimiehet joutuivat käyttämään tilanteessa voimakeinoja.

Tilanne päättyi siihen, että poliisit ja vartijat poistivat henkilön koneesta.

Kun toinen palautettavista henkilöistä huomasi tämän, hänkin alkoi huutaa ja yritti nousta istuimestaan. Myöskään hän ei totellut poliisimiesten käskyjä rauhoittua, ja poliisimiehet joutuivat käyttämään voimakeinoja. Tilanne päättyi siihen, että myös hänet poistettiin koneesta poliisimiesten kanssa koneen kapteenin käskystä.

Asioissa on tehty esitutkintalain mukainen esiselvitys. Sen aikana on pyydetty kirjallisia selvityksiä palautuksessa mukana olleilta poliisimiehiltä ja hankittu asiaan liittyvää muuta materiaalia. Lisäksi on selvitetty asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta, erityisesti poliisimiehen oikeudesta käyttää poliisilain tarkoittamia voimakeinoja.

Tutkinnanjohtajana toimiva Valtakunnansyyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Laura Sairanen on päättänyt, että asiassa ei toimiteta esitutkintaa. Selvitysten perusteella asiassa ei ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, että esitutkinta olisi aloitettava.

Hänen mukaansa asiassa ei ole syytä epäillä poliisimiesten rikkoneen eikä laiminlyöneen tilanteessa heitä sitovaa lainsäädäntöä eikä muita ohjeita ja säännöksiä.

Esiselvitys koski viittä poliisia Helsingin ja Oulun poliisilaitoksilta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt