Varusmiehiä Porin prikaatissa. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Pohjoismainen taisteluasuhanke koevaiheeseen

Puolustusvoimien nykyisiä taisteluasuja täydentävä yhteispohjoismainen hanke etenee.

Vuonna 2016 käynnistetty pohjoismainen taisteluasujärjestelmä Nordic Combat Uniform (NCU) on edennyt kohti kenttätestausvaihetta, selviää puolustusministeriön tiedotteesta.

Hanke on osa pohjoismaista puolustusyhteistyötä (NORDEFCO), ja sen tavoitteena on hankkia Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan käyttöön yhteneväinen, tulevaisuuden taistelukentän vaatimuksiin vastaava taisteluasu.

NCU on ensimmäinen pohjoismainen yhteishankinta puolustusmateriaalialalla. Talvella 2019–2020 hanke etenee vaiheeseen, jossa kerätään tietoa eri tarjoajien asukokonaisuuksien toimivuudesta kenttäolosuhteissa.

Suomessa NCU-taisteluasukokonaisuus on tarkoitettu rajatulle määrälle joukkoja, eikä sen tarkoitus ole korvata nyt käytössä olevaa M05-maastoasua.
M05 säilyy puolustusvoimien joukkojen pääasiallisena taisteluasuna lähitulevaisuudessa.

NCU-vaatteiden huolto järjestettäisiin puolustusvoimien omalla vaatetuskorjaamolla. Pohjoismainen taisteluasu on hankkeena edelleen kesken, joten hankinnan kotimaisuusastetta ei ole mahdollista tässä vaiheessa arvioida.

Valtaosa puolustusvoimien käytössä olevista asuista hankitaan kotimaasta.

Taisteluasun uudistamishankkeen rinnalla puolustusvoimat kehittää monipuolisesti taistelijan selviytymiskykyä, jota parannetaan esimerkiksi hankkimalla suojanaamareita ja kypäriä sekä ottamalla käyttöön kotimaiset M17-suojaliivit.

Tarkempaa tietoa taisteluasuhankkeen etenemisestä ja testausvaiheesta on saatavilla Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan puolustusvoimien yhteisestä tiedotteesta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt