Kirjoittajan mukaan hyvä strategia ohjaa kaikkien organisaatiossa työskentelevien toimintaa. LEHTIKUVA/SARI GUSTAFSSON

Pienissä yrityksissä parhaat työolot

Pienillä työpaikoilla työntekijöiden työolot ovat hyvässä kunnossa ja monin paikoin parhaimmat.

Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriö Työolobarometristä.

– Hyvät työolot ja keskinäinen luottamus antavat hyvät edellytykset yhdessä tekemiselle ja sopimiselle, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suomen Yrittäjät tarkasteli Työolobarometriin vastanneiden yksityisen sektorin palkansaajien vastaukset yrityskokoluokittain eli alle kymmenen työntekijän mikroyritykset, 10-49 työntekijän pienyritykset, 50-249 työntekijän keskisuuret yrityksen ja vähintään 250 työntekijän suuryritykset.

Barometrin mukaan pienimmillä työpaikoilla on paras luottamus työntekijöiden ja työnantajan kesken. Vastaajista 87,6 prosenttia alle kymmenen henkilön yrityksissä kokee, että työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset.

Myös tietojen välittäminen työpaikalla on sitä avoimempaa, mitä pienempi yritys on kyseessä. Näin vastasi 78 prosenttia mikroyritysten työntekijöistä.

Tasapuolisen kohtelun kokemus on paras pienimmissä yrityksissä. 85,4 prosenttia mikroyritysten työntekijöistä kertoi kokevansa näin.

Pienillä alle 50 henkilön työpaikoilla työntekijät ovat varmimpia työpaikkansa säilymisestä, ja niissä työvoiman tarpeen vaihtelussa käytetään vähiten vuokratyöntekijöitä. Vähiten vuokratyöntekijöitä on mikroyrityksissä.

Pienissä yrityksissä on myös parhaat mahdollisuudet osallistua työpaikan kehittämiseen.

Pieniä, alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä on 98,8 prosenttia suomalaisyrityksistä. Niissä on töissä 45 prosenttia yksityisen sektorin työntekijöistä.

– Pienten yritysten hyvät työolot koskevat siis suurta joukkoa. Pienissä työpaikoissa on luottamusta ja tietoa yrityksen asioista, jota tarvitaan työpaikkasopimisessa, selvityksen tehnyt asiantuntija Albert Mäkelä huomauttaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin. Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 1055 henkilöä yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt