Pelastakaa Lapset: Koulutuksen epätasa-arvosta johtuvaa köyhyyttä myös Suomessa

Tuoreessa raportissa lasten köyhyydestä Euroopassa Suomi sijoittuu Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan pärjäävien sarjaan, mutta erot koulutuksessa ovat Suomessakin kasvaneet.

Kansainvälisen Pelastakaa Lapset -järjestön tuoreessa raportissa arvioidaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen uhkaavan yli 26 miljoonaa lasta EU:n jäsenmaissa sekä Islannissa ja Norjassa.

Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisillan mukaan myös suomalaiset lapset kokevat koulutuksen epätasa-arvosta johtuvaa köyhyyttä ja syrjäytymistä.

– Vaikka Suomi näyttäytyy raportissa pärjäävien sarjassa, perhekohtaiset, alueelliset ja sukupuolten väliset erot koulutuksessa ovat meilläkin kasvaneet. Tähän suuntaan osoittaa esimerkiksi juuri julkaistu PISA-tutkimus, Markkula-Kivisilta huomauttaa tiedotteessaan.

Raportin mukaan köyhyydessä kasvavat todennäköisemmin yksinhuoltaja- tai suurperheiden lapset, alityöllistettyjen tai työttömien vanhempien lapset sekä vähän koulutettujen vanhempien tai siirtolaisten lapset.

Vanhempien työssäkäyntikään ei välttämättä pelasta lapsia köyhyydestä. Esimerkiksi Bulgariassa, Espanjassa ja Ruotsissa köyhyys uhkaa vähintään yhtä viidestä työssäkäyvien vanhempien lapsesta. Romaniassa luku on lähes 50 prosenttia.

Raportin mukaan osa lapsista ei opi riittävän hyvin laskemaan ja lukemaan, jos heidän vanhempansa ovat sosioekonomisesti muita heikommassa asemassa.

Pelastakaa Lapset ry:n mielestä lasten ja nuorten koulutuksen yhdenvertaisuus tulisi Suomessa taata perusasteen lisäksi myös toisella asteella.

– Järjestömme on saanut viime aikoina paljon yhteydenottoja perheiltä, joilla on vaikeuksia rahoittaa lukio- ja ammattiopintoihin liittyviä hankintoja, kuten oppikirjoja ja työvälineitä. Tämä on selvä epäkohta, johon tulee aktiivisesti etsiä kansallisia ja kuntatason ratkaisuja, Markkula-Kivisilta vaatii.

Pelastakaa Lapset ry korostaa, että sosiaaliset tulonsiirrot ovat tärkeitä lapsiköyhyyden torjumisessa. Järjestön mukaan hallituksen päätökset esimerkiksi lapsilisien leikkauksista ja niiden indeksisidonnaisuudesta syventävät pitkällä ajanjaksolla lasten köyhyyttä vähävaraisissa perheissä ja yksinhuoltajaperheissä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt