Rakennusalalla on tapahtunut suhdannemuutos. LEHTIKUVA/AKU HÄYRYNEN

Pankkikyselyn varoitus: Yritysten halu investoida heikkenee

Finanssialan mukaan luottojen kysyntä investointeihin on heikentynyt.

Yritysten luotonkysynnän odotetaan Finanssiala ry:n pankkibarometrin mukaan heikkenevän merkittävästi loppuvuoden aikana. Erityisesti odotukset yritysten halukkuudesta ottaa luottoa investointeihin ovat heikentyneet. Käyttöpääomaan ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin tarvittavien yrityslainojen kysynnän arvioidaan pysyvän vielä vilkkaana. Barometrikysely III/2019 tehtiin elo-syyskuun vaihteessa.

Finanssialan tiedotteen mukaan yritysten luotonkysynnässä on tapahtunut suunnanmuutos. Luotonkysyntä on vuoden kolmannella neljänneksellä ollut vaimeampaa kuin toisella neljänneksellä, ja kysynnän odotetaan heikentyvän merkittävästi loppuvuoden aikana.

Barometriin vastanneista pankinjohtajista ei yksikään usko investointeihin käytettävien yrityslainojen kysynnän kasvavan. Yritysten rahoitusmuodoista tällä hetkellä kasvavat julkinen rahoitus sekä omien pääomien kartuttaminen.

– Yritysten luotonottohalukkuus investointeihin on heikkenemässä, mikä on huolestuttavaa, koska investointiaste on jo matalalla tasolla. Luotonottohalukkuuden heikkeneminen voi osaltaan vaikeuttaa hallituksen pyrkimyksiä työllisyysasteen nostamiseen, Finanssiala ry:n asiantuntija Mariia Somerla toteaa.

Tilannetta selittää hänen mukaansa osaksi rakennusalalla tapahtunut suhdannemuutos; uusien myönnettyjen rakennuslupien määrä on selvästi vähentynyt.

– Kotitaloudet kuitenkin edelleen luottavat omaan talouteensa ja luotonkysyntä oman kodin remontointiin ja peruskorjaukseen on aktiivista, Somerla sanoo.

Pankkibarometrin vastaajat arvioivat, että kotitalouksien luotonkysyntä on ollut kolmannella vuosineljänneksellä melko vilkasta. Luotonkysyntää kuvaava saldoluku jäi kuitenkin niukasti alle pitkän aikavälin keskiarvonsa. Oman kodin remontointiin ja peruskorjaukseen odotetaan kysyttävän vielä lainaa, mutta erityisesti sijoitustoimintaan liittyvän luotonoton arvioidaan edelleen vähenevän. Barometrin vastaajat arvioivat, että oman asunnon hankintaan otettujen lainojen kysyntä olisi hieman elpynyt, mutta aluekohtaiset erot kasvukeskusten ja muun Suomen välillä saattavat olla suuria.

Finanssiala ry kysyy Pankkibarometrissään neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä. Koko raportti löytyy tämän linkin takaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt