Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Palveluiden liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia vuodentakaisesta

Palvelualojen liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 7,4 prosenttia edellisvuoden vastaavan aikaan verrattuna. Kaikki palvelualojen päätoimialat jatkoivat kasvu-uralla.

Tilastokeskuksen mukaan voimakkaimmin kehittyi ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (+11,8 %). Myös hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto ylsi hyvään 9,1 prosentin kasvuun.

Toimialoista kuljetus ja varastointi (+7,6 %) sekä informaatio ja viestintä (+6,7 %) kasvoivat edelleen vahvasti. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alatoimialoista voimakkainta kasvua pitivät muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (+16,6 %) sekä arkkitehti- ja insinööripalvelut (+13,3 %).

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa puolestaan liikevaihto kohosi eniten vuokraus- ja leasingtoiminnassa (+15,6 %) sekä työllistämistoiminnassa (+13,9 %).

Palvelualojen päätoimialoista hitaimpaan kasvuun ylsi taiteet, viihde ja virkistys 2,7 prosentin kasvullaan.

Muun palvelutoiminnan päätoimialan kehitystä hidasti edelleen tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauksen liikevaihdon 8,6 prosentin lasku.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt