Espanjan kielen opiskelua Helsingin yliopiston Kielikeskuksen tunnilla 2013. LEHTIKUVA / SEPPO SAMULI

Opiskelijat arvostelevat korkeakoulujen rahoitusmallia

Malli johtaa opiskelijajärjestöjen mielestä vain kilpailuun siitä, kuka tuottaa eniten ja nopeimmin.

Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin mielestä korkeakoulujen rahoitusmallien olisi nykyistä paremmin suunnattava toimintaa tulevaisuuteen, taaksepäin katsovan ja lyhytjänteisen tuloksellisuuden sijaan.  Opiskelijajärjestöt eivät halua, että luovuus, yksilölliset oppimispolut ja koulutuksen laatu jäävät tutkintotuotannon jalkoihin.

Korkeakoulujen rahoitusmallia on uudistettu osana Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n toimeenpanoa. Mallin perusteella jaetaan korkeakoulujen perusrahoitusta.

– Nyt esitetty malli ei kannusta koulutusalat tai korkeakoulut ylittävään yhteistyöhön, vaikka toivoimme tätä mallia valmistelleessa työryhmässä. Sen sijaan malli johtaa kilpailuun siitä, kuka tuottaa eniten ja nopeiten tutkintoja. Tämä kehitys heikentää opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisiin, moninaisiin opintopolkuihin ja kansainvälistymiseen, arvioi SYL:n puheenjohtaja Miika Tiainen tiedotteessa.

Järjestöt muistuttavat, että rahoitusmalli on vaikuttavimpia korkeakoulujen ohjauksen keinoja, sillä se vaikuttaa suoraan siihen, millainen toiminta on korkeakoululle taloudellisesti kannattavaa. Toisin sanoen korkeakoulut toteuttavat sellaisia asioita, mihin rahoituksella kannustetaan.

Ongelmana esitetyssä mallissa on esimerkiksi toisen tutkinnon tekemisen kannattamattomuus, joka hankaloittaa uudelleenkouluttautumista

SAMOKin varapuheenjohtaja Maria Jokinen muistuttaa myös, että rahan myöntämisen perusteiden tulee olla korkeakouluilla hyvin tiedossa. Lisäksi hakemuksien sekä päätöksien tulee olla kaikille avoimia.

Tällä hetkellä on mahdollista, että hyvin valmistellusta strategiasta huolimatta korkeakoulu ei koskaan saa strategiarahaa, Jokinen toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt