Kelan toimipiste Helsingissä. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Opintotukea peritään takaisin yli 37 miljoonaa

Noin 43 310 opintotuen saajaa ansaitsi Kelan mukaan toissa vuonna yli vuositulorajan.

Opintotukea sai vuonna 2018 noin 308 380 opiskelijaa, joista 43 308:n tulot ylittivät opintotukilain mukaisen vuositulorajan. Kela on lähettänyt heille takaisinperinnästä päätösehdotuksen. Niiden määrä on yli 3 500 suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Keskimäärin yhden opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 860 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea oltaisiin perimässä takaisin yhteensä 37,3 miljoonaa euroa.

Vaikka päätösehdotusten määrä kasvoi, niin takaisin perittävä määrä kuitenkin pieneni. Syksystä 2017 alkaen suurin osa opiskelijoista alkoi saada yleistä asumistukea opintotuen asumislisän sijaan. Nyt tehtävä tulovalvonta ei koske yleistä asumistukea.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti vuonna 2018 tukea yhdeksältä kuukaudelta, hänellä sai olla vuoden aikana muita tuloja enintään 11 973 euroa.

Tulorajoja korotettiin 4,5 prosentilla vuoden 2020 alusta. Nyt vuosituloraja on 12 498 euroa, jos opiskelija saa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta.

Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista tuloista kuin opiskeluaikana saaduista, takaisin maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Opiskelija voi tehdä Kelalle viimeistään 19. maaliskuuta mennessä uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu.

Vuoden 2019 valvonnassa selvityksiä ei enää tarvita

Kela kertoo hyödyntävänsä kansallista tulorekisteriä vuoden 2019 tulovalvonnassa, joka tehdään vuonna 2021. Opiskelijan ei silloin enää tarvitse selvittää Kelalle, milloin tulot on saatu.

Kela muistuttaa lisäksi, että viime vuoden opintotuen vapaaehtoiset palautukset on maksettava huhtikuun loppuun mennessä. Palautusten määräaika on aikaistunut yhdellä kuukaudella.

Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna kertaluonteisesti 7,5 prosentilla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt