Näin meitä kuritetaan, jos yhteiskuntasopimusta ei synny

Hallitus toteuttaa 1,5 miljardin edestä lisäsäästöjä ja veronkorotuksia, mikäli yhteiskuntasopimusta ei synny.

Hallitus asettaa paljon työelämän osapuolien varaan, kun se edellyttää niiden sitoutuvan yhteiskuntasopimukseen. Yhteiskuntasopimuksella tavoitellaan hintakilpailukykyhyppyä.

Hallitus laatii ehdotuksensa yhteiskuntasopimukseksi 30. heinäkuuta mennessä. Vastaukset sitoutumisesta se haluaa ennen budjettiriihtä 21. elokuuta 2015.

Mikäli työmarkkinaosapuolet eivät suostu yhteiskuntasopimukseen, hallitus toteuttaa alla luetellut menoleikkaukset ja veronkorotukset. Lisäksi miljardin euron lisäkevennykset ansiotuloveroon jäävät tekemättä. Jos yhteiskuntasopimus syntyy, tässä listatut ehdolliset toimet jäävät toteuttamatta:

Menoleikkaukset

– Yksityisellä lääkärillä ja hammaslääkärillä käynnin korvaukset, -60 milj. euroa

– Lapsilisät, -120 milj. euroa

– Opintotuki, -25 milj. euroa

– Aikuiskoulutustuki. Korvataan valtion rahoitusosuus vastaavalla valtion takaamalla lainalla,. -70 milj. euroa

– TyEL- ja Yel-sidonnaisten etuuksien ja työeläkkeiden indeksikorotusten puolittaminen v. 2018 ja 2019. -272 milj. euroa

– Työttömyysturva, -120 milj. euroa

– Vuorotteluvapaasta luopuminen, -40 milj. euroa

– Vanhempainvapaan lomakarttuman poistaminen kokonaan, -42 milj. euroa

– T&K- ja elinkeinotuet, -40 milj. euroa

– Maatalouden kansallinen tuki, -30 milj. euroa

– Yliopistojen rahoitus (Aalto-yliopiston erillisrahoitus), -30 milj. euroa

– Infrahankkeiden vähentäminen (uudet väylähankkeet), -50 milj. euroa

– Matkustaja-alustuki, -20 milj. euroa

– Teollisuuden energiaverotuki, -40 milj. euroa

Yhteensä menoleikkaukset ovat 959 milj. euroa

Veronkorotukset

– Jätetään tekemättä tuloverotuksen inflaatiotarkistus vuonna 2018, 234 milj. euroa

– Sähköveron korotus, 60 milj. euroa

– Väylämaksujen puolituksen peruminen ja rataveron palauttaminen vuonna 2018 (42,5 milj. euroa + 13,3 milj. euroa), 55,3 milj. euroa

– Asuntolainojen korkovähennysoikeuden poistaminen, 100 milj. euroa

– Alkoholi- ja tupakka- ja makeisverotuksen lisäkiristys, 60 milj. euroa

Yhteensä veronkorotukset ovat 454 milj. euroa

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt