Protektionistiset alumiini- ja terästullit nakertavat yhteisiin sääntöihin perustuvaa järjestelmää. LEHTIKUVA/AFP

Lenita Toivakka: Monenkeskisyys tarvitsee vahvaa Eurooppaa

Länsimaisille arvoille rakennettua monenkeskistä maailmaa haastetaan protektionismin ja poliittisen populismin toimesta oikein kunnolla.

Toisen maailmansodan jälkeen luotujen sopimusten ja instituutioiden työtä kyseenalaistetaan monelta suunnalta.

Protektionismin lisäämiselle, joidenkin valtioiden itsekkäälle voimapolitiikalle ja kansainvälisten instituutioiden vähättelylle löytyy kannatusta. Tärkeää olisi kuitenkin muistaa, että kun monenkeskisyys narisee liitoksistaan, suurimpina häviäjinä ovat tavalliset ihmiset kaikkialla sekä etenkin Suomen kaltaiset pienet valtiot. Kansainväliset sopimukset ovat paras tae hyvinvoinnista ja turvasta.

Kansainvälisen kaupan horjuttamisessa Yhdysvaltain toiminta on oma lukunsa. Protektionistiset alumiini- ja terästullit nakertavat yhteisiin sääntöihin perustuvaa järjestelmää. Ylireagointiin ei kuitenkaan ole aihetta, alumiini ja teräs ovat vain osa huomattavasti laajempaa kauppakokonaisuutta. Toki pitää muistaa, että tulleista suurimman iskun joutuvat ottamaan vastaan yksittäiset yritykset, niin EU:ssa kuin Yhdysvalloissakin, ja tilanne vaatii ratkaisua.

Euroopan unionin jäsenvaltiot päättivätkin yksimielisesti Yhdysvaltojen asettamia tulleja tasapainottavista toimista. Kauppasotaa ei missään nimessä pidä lietsoa, tariffien kierre vaikuttaisi koko kansainväliseen kauppaan.

Maailman kauppajärjestö WTO:n uskottavuus kansainvälistä kauppaa ohjaavana toimijana on heikentynyt, ja kauppasopimuksia tehdään yhä enemmän kahdenvälisesti. Lisäksi Yhdysvallat jarruttaa WTOn toimintaa estämällä valituselimen uusien tuomarien valinnan. Riitojenratkaisuelimen toiminta tukee koko järjestelmää ja antaa turvaa etenkin pienille maille. Myös Yhdysvallat itse on ollut järjestelmän ahkera käyttäjä.

Surulliseksi Yhdysvaltojen toiminnan tekee se, että se on ollut Euroopalle, jos ei aina helppo, niin ainakin yhteiset perusarvot jakava kumppani ja kansainvälisen kaupan pelisääntöjä on voitu kehittää yhteisen läntisen arvomaailman pohjalta. Yhdysvaltojen ailahteleva politiikka on toivottavasti vain hetkellistä ja EU:n tulee pyrkiä vaikuttamaan Yhdysvaltoihin niin, että se palaa molempia hyödyttävään olotilaan, yhteisten pelisääntöjen varaan.

Näkemyseroja on, mutta transatlanttiset suhteet ovat niin tärkeitä USA:n, EU:n, kuin Suomenkin kannalta, ettei tilanne saa eskaloitua enempää. EU:n on oltava tässä se aikuinen kumppani, joka toimii rakentavasti, keskustelee, katsoo eteenpäin ja toimii yhteisiä pelisääntöjä noudattaen.

Vaikeuksista huolimatta pitää muistaa, että myös positiivisia uutisia kansainvälisen kaupan rintamalla kuuluu. EU on aloittanut vapaakauppasopimusneuvottelut Australian ja Uuden-Seelannin kanssa, Kanadan kanssa tehty CETA-sopimus on saatu Suomessakin jo hyväksyttyä. Meksikon kanssa tehtyä sopimusta modernisoidaan.

Kauppasopimusten eteneminen on etenkin viennistä riippuvaiselle Suomelle elintärkeää, kyse on suomalaisten yritysten menestyksestä ja sitä kautta suomalaisten työllisyydestä ja hyvinvoinnista. Hyvät kauppasuhteet ovat lopulta myös merkittävä tae turvallisuudelle.

Suomen pitää ajaa Euroopan unionissa politiikkaa, joka kasvattaa EU:n kansainvälistä roolia. Euroopan on otettava yhtenäisesti todellinen johtoasema kansainvälisen kaupan eteenpäin viemisessä sekä uskottavuuden palauttamisessa monenkeskisyyteen, kansainvälisiä sopimuksia ja instituutioita kunnioittaen.

Euroopan parlamentin vaalit pidetään ensi kesänä ja pian vaalien jälkeen alkaa Suomen puheenjohtajuuskausi Euroopan unionin neuvostossa. Elämme jännittäviä aikoja.

Lenita Toivakka

Lenita Toivakka

Lenita Toivakka (kok.) on kansanedustaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt