Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) johdolla toteutettu taksiuudistustus astui voimaan viime vuoden heinäkuussa. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Ministeriö vastaa taksikohuun: Hinnat eivät nousseet kaikkialla

Ministeriön mukaan taksiuudistuksen vaikutuksista on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tiedotteellaan julkisuudessa käytyyn keskusteluun taksien hintojen noususta ja kyytien saatavuudesta.

– Liikenne- ja viestintäviraston hintaseurannan mukaan taksien hinnat ovat joissakin paikoissa laskeneet ja joissakin nousseet. Hinnat vaihtelevat yrityskohtaisesti, ministeriö muistuttaa.

Hinnat ovat laskeneet kuudessa maakunnassa, eniten Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Suurimmat hintojen nousut ovat tapahtuneet Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Kainuussa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla.

– Hintojen nousu johtuu Kainuussa perusmaksun korotuksesta ja Pirkanmaalla kilometrihinnan korotuksesta. Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa muutos johtuu minuuttiveloituksen käyttöönotosta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) johdolla toteutettu liikennepalvelulaki vapautti heinäkuussa taksien hinnoittelun ja lupien määrän sääntelyn.

Taksikyytien kallistumisesta ei voi ministeriön mukaan päätellä, että uudistus olisi epäonnistunut. Hintaseurannan tiedot ovat viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä, jolloin uudistus oli ollut voimassa vasta muutaman kuukauden.

– Taksialan toimijat voivat nyt vapaasti hinnoitella taksipalvelujensa tarjonnan ja palvelujen hinnat elävät markkinatilanteen mukaisesti. On tyypillistä, että aluksi esiintyy hintavaihtelua, kun yrittäjät uudistavat toimintatapojaan ja uusia yrittäjiä tulee markkinoille, tiedotteessa todetaan.

– Lain vaikutuksista ei muutaman kuukauden kokemuksen perusteella kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Hintojen nousuun voi ministeriön mukaan vaikuttaa osittain myös taksiliikenteen tuotantokustannusten nousu, joka olisi korottanut hintoja myös vanhan sääntelyn aikana.

Taksien saatavuudessa ongelmia jo ennen uudistusta

Uudistuksen voimaantulon jälkeen on myönnetty lähes 3 800 uutta taksilupaa. Vaikka taksialalla toimivien yritysten ja kuljettajien määrä on kasvanut huomattavasti uudistuksen myötä, joillakin alueilla taksien saatavuuden on koettu heikentyneen.

– Tämä voi johtua siitä, että päivystysvelvoitteen poistumisen myötä kaikilla taksiyrittäjillä ei välttämättä ole ympärivuorokautista päivystystä.

– Kuitenkin tällä hetkellä suurin osa takseista tarjoaa palvelujaan ilmoittamansa mukaan edelleen ympärivuorokautisesti. Yli 80 prosenttia palveluaikansa ilmoittaneista yrityksistä kertoo tarjoavansa kyytejä kaikkina aikoina maanantaista sunnuntaihin, tiedotteessa kerrotaan.

Taksien saatavuus oli ministeriön mukaan ongelma jo ennen taksiuudistusta. Esimerkiksi maaseudulle oli vaikeaa löytää uusia taksiyrittäjiä eläköityneiden tilalle.

– Lakiuudistusta edeltävän viimeisen kymmenen vuoden aikana taksilupien määrä oli vähentynyt noin kuusi prosenttia. Taksiuudistuksen myötä lupien määrä on kasvanut voimakkaasti myös maaseudulla.

Ministeriön mukaan vanha taksisääntely rajoitti yrittäjyyttä ja esti alan kasvun.

– Taksiuudistuksen tavoitteena on ollut lisätä taksipalvelujen käyttöä ja mahdollistaa entistä paremmat taksipalvelut. Kotitaloudet käyttivät vuonna 2016 keskimäärin taksimatkoihin vain 60 euroa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt