Sosiaali- ja terveysministeriön Tapaturmapäivänä keskitytään miehiin. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Miehet ovat yhä naisia tapaturma-alttiimpia

Tapaturmapäivänä pyritään lisäämään tietoisuutta työpaikkojen ja vapaa-ajan tapaturmariskeistä.

Perjantaina 13. heinäkuuta vietettävänä Tapaturmapäivänä keskitytään erityisesti työikäisten miesten tapaturmiin, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Vaikka miesten tapaturmakuolleisuus on viime vuosina vähentynyt, yhä 80 prosenttia työikäisille sattuneista kuolemaan johtaneista tapaturmista sattuu miehille.

Työturvallisuuskeskuksen kehittämispäällikön Marjo Uusi-Pantin mukaan työelämässä on jo alettu panostaa turvallisempaan työympäristöön, mutta tapaturmia sattuu edelleen liikaa.

– Kannattaa muistaa, että jopa mattoveitsi voi olla vakavia vammoja aiheuttava työkalu. Turvallisten työtapojen periaatteet kannattaa pitää mielessä myös kotona ja vapaa-ajalla tehtävissä askareissa, Uusi-Pantti muistuttaa.

Neljä viidestä tapaturmasta sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Vapaa-ajalla sattuneet vammat ovat tyypillisimmin mustelmia, ruhjeita tai haavoja sekä nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt