Mia Laiho. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Mia Laiho: Kriittisten toimialojen työntekijät listattava

Kokoomusedustajan mukaan lapsista on huolehdittava, kun vanhemmat turvaavat yhteiskunnan kriittisiä toimia.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho on huolissaan kriittisten työntekijäalojen listauksen puutteesta Suomen ollessa poikkeustilassa.

Laiho on tänään jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen, jotta hallitus ryhtyisi kiireellisiin lainsäädäntötoimiin tämän vakavan puutteen korjaamiseksi.

Viikolla 12 valtionneuvoston kanslia listasi yhteiskunnan kannalta tärkeät alat antaessaan valtioneuvoston asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista.

Perustuslakivaliokunta kuitenkin piti listausta kriittisistä aloista epätarkkana ja listaus niistä poistettiin. Perustuslakivaliokunta sinänsä piti kriittisten työntekijäryhmien määrittelyä tarpeellisena.

– Nyt poikkeusolojen aikana, kun suurin osa lapsista on etäopetuksessa ja Uudenmaan rajoja ollaan sulkemassa, olisi erittäin tärkeä täsmentää ne yhteiskunnan kriittisten toimintojen työntekijäryhmät, joiden kohdalla voidaan tarvita erityisjärjestelyjä niin liikkumisen kuin lastenhoidon suhteen, Laiho toteaa tiedotteessa.

– Yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset kriittiset toimialat ja työntekijät on hallituksen kyettävä listaamaan, jotta voidaan turvata vanhempien pääsy yhteiskunnan kannalta tärkeisiin töihin ilman huolta lasten päivähoidosta.

Sekä Suomen huoltovarmuuskeskuksen että sosiaali- ja terveysministeriön julkisissa varautumissuunnitelmissa sanotaan selkeästi, että yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on turvattava kaikissa olosuhteissa.

– Monilla aloilla vanhempien kriittinen työ on usein vuorotyötä, joten virka-aikainen päivähoito ei riitä, vaan tarvitaan myös ympärivuorokautisia päivähoitopalveluja. Tässä yhteydessä olisi järkevää käyttää myös kotiin vietäviä lastenhoitopalveluja. Työntekijöiden jaksamista tukee myös, jos voi luottaa siihen, että lapset ovat turvallisissa käsissä päivähoidossa tai kotona, Laiho toteaa.

Laihon mukaan koronaepidemia tulee varmasti pahenemaan, ja tulevaisuudessa voi tulla uusia poikkeustilanteita, jolloin kriittisten alojen listaukselle on edelleen perusteltu ja kiireellinen tarve.

– Lasten tulee saada huolenpitoa niinä aikoina, kun vanhemmat ovat turvaamassa yhteiskunnan kriittisiä toimia. Koronavirusepidemia on uhka kaikille yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt