Työntekijä viimeistelee hydrofonikaapelia Atlas Elektronikin tehtaalla Bremenissä Saksassa 2018. LEHTIKUVA / ANNIINA LUOTONEN

Luottamus Saksan talouteen vahvistui hieman

Rahoitusalan asiantuntijat arvelevat maailmantalouden kehittyvän odotettua paremmin.

Saksalainen tutkimuslaitos ZEW julkaisi tiistaina Saksan rahoitusmarkkinoiden luottamusta kuvaavat huhtikuun indeksit. Luottamusindeksi kohosi huhtikuussa nollan yläpuolelle arvoon 3,1.

Indeksi perustuu 300 rahoitusalan asiantuntijan näkemyksiin Saksan talouden kehityksestä.

Luottamusindeksi on noussut yhtäjaksoisesti viime lokakuusta lähtien, mutta vielä maaliskuussa se jäi nollan alapuolelle arvoon -3,6. Indeksi pitkän ajan keskiarvo 22,2.

Nordean aamukatsauksen mukaan konsensusennusteessa odotettiin indeksin nousevan jälleen huhtikuussa hieman, vaikka euroalueen talousnäkymät ovat pysyneet melko vaimeina.

ZEW:n johtajan Achim Wambachin mukaan indeksi pienehkö vahvistuminen perustuu lähinnä toiveisiin maailmantalouden odotettua paremmasta kehityksestä. Myös Brexitin takarajan lykkäyksellä on voinut olla vaikutusta talousnäkemyksiin.

– Se sijaan viimeiset tiedot Saksan teollisuuden saamista tilauksista ja tuotannosta viittaavat melko heikkoon talouden kehitykseen, Wambach muistuttaa laitoksen verkkosivuilla.

Rahoitusmarkkinoiden asiantuntijoiden näkemys euroalueen kehityksestä vahvistui maaliskuussa, mutta arvio nykytilanteesta heikkeni edelleen. ZEW arvioikin, että euroalueen talousnäkymät pysyvät melko vaimeina.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt