Työvoiman saatavuus on heikentynyt . LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Kysely: Pk-yritysten näkymät heikentyneet

Luottamus henkilöstömäärän kasvuun on pk-sektorilla vahvistunut vain voimakkaan kasvun yrityksissä.

Työllisyys on Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreen kyselyn mukaan kehittynyt pienissä ja keskisuurissa yrityksissä myönteisesti, mutta selvästi vuodentakaista vaisummin. Myös tulevaisuuden näkymät ovat heikentyneet.

Kasvuhakuiset yritykset arvioivat kysynnän, työllisyyden, investointien ja ulkomaankaupan kehittyvän myönteisesti seuraavan 12 kuukauden aikana. Näkymät ovat EK:n mukaan kuitenkin vuodentakaista pessimistisempiä.

Luottamus henkilöstömäärän kasvuun on vahvistunut vain voimakkaan kasvun yrityksissä.

Asemansa säilyttämiseen tähtäävissä yrityksissä uskotaan enemmän toiminnan supistumiseen kuin laajentumiseen. Asemansa säilyttäjiä on Suomen pk-yrityksistä noin puolet. Niiden henkilöstömäärä on supistunut vuodesta 2016 lähtien.

EK arvioi, että hallituksen työllisyystavoitteet ovat kyselytulosten valossa entistä haastavammat saavuttaa. Liiton mielestä pk-sektorin työnantajat tarvitsevat nyt korostettua huomiota hallituksen yrittäjyyspolitiikassa.

– Tulokset ennakoivat kiireisiä aikoja maamme hallitukselle ja edellyttävät siltä kyllä melkoisia urotekoja työllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Mahdotonta se ei ole, mutta edellyttää työllistävien pk-yritysten tarpeiden tunnistamista ja konkreettisia toimia kasvun esteiden purkamiseksi, toteaa EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen tiedotteessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa hänen mukaansa osaajapulan ratkaisemista, yrityksiä koskevien viranomaispäätösten nopeuttamista, kansainvälistymispalvelujen asiakaslähtöisyyden parantamista ja yritysten hallinnollisen taakan keventämistä.

EK:n kyselyssä vähintään 30 prosentin kasvua tavoittelevista yrityksistä 51 prosenttia raportoi työntekijämäärän lisääntyneen, kun vuosi sitten osuus oli 73 prosenttia. Työntekijöiden vähentymisestä kertovien osuus kasvoi kahdesta prosentista seitsemään prosenttiin.

Kohtuullista 10–29 prosentin kasvua tavoittelevista yrityksistä 45 prosenttia oli lisännyt työntekijämääräänsä ja 11 prosenttia vähentänyt. Osuudet olivat viime vuonna 49 ja 6 prosenttia.

Asemansa säilyttämiseen tähtäävistä yrityksistä 24 prosenttia kertoi henkilöstömäärän alentuneen ja 17 prosenttia nousseen, kun viime vuonna osuudet olivat 25 ja 10 prosenttia.

EK:n Pk-Pulssi-kyselyyn vastasi yhteensä 562 työnantajayrittäjää touko-kesäkuussa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt