Vaikutukset havaittiin riskipotilailla, jotka harrastivat liikuntaa vähintään kolmesti viikossa. (Clipart.com)

Kuntoliikunta voi hidastaa muistin heikkenemistä

Säännöllinen liikunta voi tuoreen tutkimuksen mukaan auttaa muistisairauksien välttämisessä tai ainakin hidastaa muistin heikkenemistä.

Vaikutukset havaittiin riskipotilailla, jotka harrastivat liikuntaa vähintään kolmesti viikossa. Tutkimus perustuu yhdeksäntoista aikaisemman tutkimuksen ja 1 145 osallistujan tietoihin.

Tutkimukseen osallistuneet olivat keskimäärin 77-vuotiaita, ja heistä 65 prosentilla oli todettu joko kognitiivisten mielentoimintojen lievä heikentymä tai heillä oli perinnöllinen alttius sairastua Alzheimerin tautiin. Loput olivat jo sairastuneet Alzheimerin tautiin. Osana tutkimusta potilaat oli jaettu ohjattuihin liikuntaryhmiin tai verrokkiryhmiin.

Liikuntaa harrastaneiden muisti ja muut kognitiiviset kyvyt hieman paranivat tutkimuksen aikana, mutta verrokkien testitulokset heikkenivät, tulokset osoittivat. Vaikutus havaittiin aerobista kuntoliikuntaa – kuten kävelyä – harrastavilla.

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkityksestä aivojen terveydelle ja uskovat liikunnan ainakin lykkäävän muistisairauksien alkamista. Nyt analysoiduissa tutkimuksissa hyödyt näkyivät potilailla, jotka osallistuivat ohjattuun liikuntaan keskimäärin kolmesti viikossa 45 minuutin jaksoissa.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä ja siitä raportoi Uutispalvelu Duodecim.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt