LKS 20110628 Sähkömittari raksuttaa. LEHTIKUVA / JANI KOSKINEN

Kuluttajien sähkö kallistui, vaikka pörssihinta laski

Lähes kaikkien muiden energiatuotteiden hinnat laskivat vuoden kolmannella neljänneksellä.

Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat olivat Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa kulutusluokasta riippuen noin 7-9 prosenttia korkeammat kuin viime vuonna, vaikka sähkön hinta on laskenut Pohjoismaisessa sähköpörssissä.

Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin. Toimitusvelvollisuushinta kuitenkin reagoi Tilastokeskuksen mukaan hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta oli syyskuussa keskimäärin 31 prosenttia matalampi kuin vuosi sitten. Kuluneen vuoden aikana pohjoismainen vesitilanne on normalisoitunut, ja päästöoikeuksien hintataso on vakiintunut.

Systeemihinnan lasku ei heijastunut täysimääräisesti Suomen aluehintaan, joka oli syyskuussa vain 4 prosenttia vuodentakaista alempi.

Yritys- ja yhteisöasiakkaillakin sähkön hinnat nousivat yhtä kulutusluokkaa lukuun ottamatta 2-11 prosenttia.

Lähes kaikki energiahinnat laskivat

Lähes kaikkien energiatuotteiden hinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan vuodentakaisesta heinä-syyskuussa. Ainoastaan kotimaisten polttoaineiden hinnat sekä sähkön kuluttajahinnat olivat edellisvuotta korkeammat.

Öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku heijastui polttonesteiden kuluttajahintoihin. Kevyen polttoöljyn hinta oli veronkorotuksista huolimatta syyskuussa lähes 5 prosenttia matalampi vuodentakaiseen verrattuna. Moottoribensiinin hinta oli syyskuussa 2 prosenttia matalampi ja dieselöljyn hinta samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Kivihiilen veroton hinta oli syyskuussa 34 prosenttia ja maakaasun 13 prosenttia vuodentakaista alempi. Verolliset hinnat olivat 11 ja 6 prosenttia vuodentakaista matalammat. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon verotusta muutettiin vuoden alussa niin, että kivihiilen verotus nousi ja maakaasun laski.

Kotimaisten polttoaineiden hinnat nousivat heinä-syyskuussa edellisvuodesta. Metsähakkeen verollinen hinta oli syyskuussa 4 prosenttia ja jyrsinturpeen 12 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Jyrsinturpeen hinnan nousua vauhdittivat veronkorotukset vuoden alussa.

Turvetta ja metsähaketta lukuun ottamatta energiatuotannon polttoaineiden hinnat ovat olleet laskussa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt