Lakiesityksen mukaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tuottaisi palvelut valtakunnallisesti. LEHTIKUVA/KRISTIINA LEHTO

Korkeakoulujen opiskelijoille yhtenäinen terveydenhuolto

Hallitus esittää, että amk- ja yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon palvelut yhtenäistetään koko maassa.

Jatkossa Kela järjestäisi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tuottaisi palvelut valtakunnallisesti. Laki ei muuttaisi palvelujen sisältöä, vaan se määriteltäisiin edelleen terveydenhuoltolaissa.

Korkeakouluopiskelijat voisivat käyttää muiden asukkaiden tavoin maakunnan yleisiä terveyspalveluja silloin, kun on kysymys muusta kuin opiskeluterveydenhuoltoon liittyvästä asiasta.

Toiminnasta suurin osa rahoitettaisiin valtion varoista. Opiskelijoilta perittäisiin pakollinen terveydenhoitomaksu, joka olisi noin 77 euroa lukuvuodessa. Käyntimaksuja YTHS:n opiskeluterveydenhuollon palveluista ei perittäisi.

Uuden lain korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta lukien.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt