X
SULJE MAINOS
Kokoomusopiskelijat vaatii kokonaisvaltaista asevelvollisuuden uudistamista. LEHTIKUVA / MAIJA SAARI

Kokoomusopiskelijat vaatii sukupuolineutraalia asepalvelusta

Nykyisen asevelvollisuuslain katsotaan väheksyvän naisia ja syrjivän miehiä.

Kokoomusopiskelijat pitää hallituksen esitystä asevelvollisuuslain muuttamisesta liian hienovaraisena ja vaatii kokonaisvaltaista asevelvollisuuden uudistamista sukupuolineutraaliin suuntaan.

Hallitus antoi esityksen lain muuttamisesta eduskunnalle tänään. Esityksen mukaan naisten vapaaehtoiseen palvelukseen hakemista aikaistettaisiin kuudella viikolla ja vapaaehtoista palvelusta keskeytysmahdollisuutta lyhennettäisiin 45:stä päivästä 30:n päivään palveluksen aloituksesta. Tarkoituksena olisi tuoda vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavat naiset enemmän samanlaiseen asemaan asevelvollisten miesten kanssa.

– Maanpuolustus kuuluu kaikille ja edistyksellisen yhteiskuntamme yksi häpeätahroista on miehiä syrjivä ja naisia väheksyvä asevelvollisuus. Hienosäätö naisten vapaaehtoiseen palvelukseen on riittämätöntä, kun pitäisi uudistaa koko asevelvollisuus sukupuolineutraaliksi. Ketään ei tulisi kohdella kykenemättömänä puolustaa kotimaataan ainoastaan sukupuolensa perusteella, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Niina Hämäläinen sanoo tiedotteessa.

Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja Eero Heikkilän mukaan nykyinen sukupuolen perusteella jaotteleva asevelvollisuus syrjii miehiä, koska ainoastaan heidän on pakko mennä palvelukseen.

– Se toisaalta myös väheksyy naisia, koska heidän panoksensa kelpaa vain “poikkeustapauksessa”. Sukupuolineutraali asevelvollisuus vähentäisi naisten ulkopuolisuuden tunnetta yhteisestä maanpuolustuksesta ja toisi puolustusvoimien käyttöön koko ikäluokan potentiaalin vain miesikäluokan sijaan, Heikkilä sanoo.

Kokoomusopiskelijoiden liittokokous hyväksyi viime vuonna asevelvollisuusmallin, joka perustuu sukupuolesta riippumattomaan asevelvollisuuteen sekä kyvykkäimpien ja motivoituneimpien valintaan kutsunnoissa. Asepalveluksen suorittaisi edelleen ikäluokasta vain osa, mutta sukupuolet olisivat tasa-arvoisessa asemassa Norjan mallia muistuttavalla tavalla.

– Hallituksella on nyt tilaisuus tehdä todellinen tasa-arvoteko. Oikeudenmukaisuuden lisäksi sukupuolineutraali asevelvollisuus lisäksi parantaisi kansallista maanpuolustustahtoa ja ottaisi käyttöön lisää kykyjä puolustusvoimien käyttöön. Tässä uudistuksessa olisi pelkkiä voittajia, Hämäläinen ja Heikkilä summaavat.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt