Kokoomuskolmikko ei siirtäisi oppilashuoltoa maakuntatasolle

Koulujen psykologeja ja kuraattoreita ei tulisi kansanedustajien mielestä siirtää maakuntatason järjestettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteydessä.

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa, Sanna Lauslahti ja Sari Raassinna eivät näe perusteltuna siirtää opiskeluhuollon järjestämisvastuuta maakuntien hoidettavaksi, vaikka sote- ja maakuntauudistusta koskevassa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen esitysluonnoksessa näin alustavasti kaavaillaankin.

– Opiskeluhuollon paikka on kouluarjessa lähellä oppilaita. Vastuun tulee olla maakunnan sijaan kunnalla. Näin oppilaat tuntevat kuraattorit ja psykologit. Kouluarjessa toimivan ammattilaisen luokse on matala kynnys mennä, jos tarvetta tulee, kansanedustajat sanovat tiedotteessaan.

Heidän mukaansa psykologien ja kuraattorien tekemää työtä kouluyhteisön eteen on vaikea nähdä maakuntatasolla johdettavaksi työksi.

– Kouluyhteisön rakentamista ja ylläpitoa johdetaan koulutasolla. Jokaisella koululla on oma kulttuurinsa ja toimintatapansa. Yhteisöllistä ja myös koululaiskohtaista työtä tehdään tiiviinä osana koko koulun moniammatillista työtä. Ne ovat tiivis paketti, jota ei kannata lähteä rikkomaan. Velvoitteet ja resurssit on oltava yhdellä ja samalla taholla.

Palvelujen siirtämisessä maakuntatasolle olisi kansanedustajien mukaan se riski, että toimintaan tulisi byrokraattisia esteitä ja työn painopiste saattaisi siirtyä ennaltaehkäisevästä toiminnasta korjaavien toimien puolelle.

– Tähän meillä ei ole varaa. Syrjäytymisen estäminen on kaikkien meidän asia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt