Kokoomuksen puoluevaltuusto kokoontui Helsingissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kokoomus hyväksyi aloitteen: Eroon ay-verovapaudesta

Puolueen mielestä turkistarhausta ei tule kieltää ja perintövero tulisi korvata luovutusvoittoverolla.

Kokoomuksen puoluevaltuusto käsitteli sunnuntaina loppuun 99 aloitetta, joita oli tehty puolueen Porin puoluekokoukselle, mutta joita ei siellä ehditty käsitellä.

* Puoluevaltuusto hyväksyi äänestysten jälkeen aloitteet perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta. Hyväksytyksi tulivat puoluehallituksen selvityksissään esittämiä kantoja tiukemmat linjaukset.

Puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää kehotetaan hyväksytyssä Perintövero historiaan -aloitteessa toimimaan siten, että perintöverosta luovutaan.

Toisessa vastaavassa ja niin ikään hyväksytyssä aloitteessa perintö- ja lahjavero halutaan korvata luovutusvoittoverotuksella.

* Äänestyksen jälkeen kokoomus hyväksyi aloitteen ammattiyhdistysliikkeen verovapaudesta luopumisesta.

Hyväksytyksi tuli myös toinen aloite, jolla velvoitetaan puolueen eduskuntaryhmää ”sellaisen lainsäädännön aikaansaamiseksi, jolla Kojamon ja ay-järjestöjen ja vastaavien tulot saatetaan tuloveron piiriin”.

Kokoomus hyväksyi paikallisesta sopimisesta nuorisoliiton aloitteen, joka ”velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskuntaryhmää edistämään vahvempaa työlainsäädäntöä ja työehtojen kirjaamista lakiin työntekijän ja työnantajan väliseksi sopimukseksi”.

* Puolue otti kantaa opiskelijaliitto Tuhatkunnan aloitteeseen turkistarhauksen kieltämisestä siirtymäajalla. Päätökseksi tuli puoluehallituksen vastaus, jossa esitetään riippumatonta selvitystä ja todetaan näin:

Nähdäksemme olisi alan toimijoiden edun kannaltakin parempi, jos maamme hallituksella olisi tulevaisuudessa suunnitelma, jolla turvattaisiin turkistarhaajille tietyissä tilanteissa oikeudenmukainen siirtymä muihin työtehtäviin. Samalla on varmistettava, että turkisasetus päivitetään vastaamaan modernin sivistysvaltion tunnusmerkkejä. Tässä vaiheessa ei ole siis tarpeen kieltää lailla kyseistä elinkeinotoimintaa, kokoomus toteaa.

* Kokoomus ei vaadi tulevan presidenttiehdokkaansa sitoutumista edistämään Suomen Nato-jäsenyyttä.

Kokoomus on kannattanut Nato-jäsenyyttä vuodesta 2006 lähtien, jolloin asiasta tehtiin päätös puoluekokouksessa. Kokoomuksen mielestä Suomen pitää jatkaa ja tiivistää yhteistyötä ja kumppanuutta esimerkiksi Naton, Yhdysvaltojen, Britannian, Norjan ja Ruotsin kanssa. Kokoomus puolueena ajaa Nato-jäsenyyden toteutumista, päätöksessä todetaan.

– Natoon liittyminen ei ole yksin tasavallan presidentin päätettävissä tai edistettävissä oleva asia, vaan hänen on muodostettava tilannekuva ja toimittava kulloisessakin toimintaympäristössä realiteetit huomioiden, koko kansan presidenttinä. Kokoomus kannattaa Nato-jäsenyyttä, mutta ei pidä tarkoituksenmukaisena sitoa kokoomuksen ehdokkaan tai valituksi tulleen kokoomuslaisen presidentin mielipiteitä tai toimia tässä kysymyksessä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt