Kokoomuksen Lauslahti haluaa poistaa työnteolta ikärajat

Kokoomuksen seniorijaoksen puheenjohtaja toivoo, että senioreille löytyisi kannusteita jatkaa töitä.

Kansanedustaja Sanna Lauslahti (kok) kannustaa hallitusta jatkamaan työnteon ikärajojen asteittaista poistamista. Eduskunnassa käytiin torstaina lähetekeskustelu hallituksen esityksestä nostaa kunnan ja valtion virkamiesten eroamisikää asteittain 70 ikävuoteen.

– Työssäkäynnin ikärajoista tulee päästä eroon. Senioreillamme on paljon kokemuksesta karttunutta osaamista, jota voidaan hyödyntää nykyistä enemmän. Hallituksen esitys on oikealla linjalla, Lauslahti sanoo tiedotteessaan. Hän toimii kokoomuksen seniorijaoksen puheenjohtajana.

Tällä hetkellä virkasuhde päättyy sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana henkilö täyttää 68 vuotta. Virkasuhdetta voidaan kuitenkin lain mukaan jatkaa määräaikaisesti, jos viranhaltijan kanssa näin sovitaan. Torstaina lähetekeskustelussa ollut hallituksen esitys on nyt jatkoa eläkelain uudistukselle, jonka myötä eläkettä on mahdollista kartuttaa 70 vuoden ikään asti.

Sanna Lauslahden mukaan työmarkkinoiden hankalaa tilannetta voitaisiin helpottaa hyödyntämällä senioreiden osaamista. Työvoiman tarjonnan lisääminen on hänen mukaansa talouskasvun tae.

– Elämme ankaraa työttömyyden aikaa, mutta tulevaisuudessa tilanne on toinen. Työmarkkinoilta poistuu enemmän ihmisiä eläkkeelle kuin uusia tulee tilalle. Tämä tulee jatkumaan. Seniorit ovat yksi osaratkaisu työvoiman tarjonnan lisäämiseksi, hän sanoo.

Lauslahti vaatii, että senioreiden työssäkäynnille on luotava kannusteita.

– Hyvä yhteiskunta hyödyntää niin nuoruuden innokkuutta kuin kokemuksen voimaa. Yhteiskunnan tulee kannustaa senioreita osallistumaan työelämään. Seniorit ovat kansantulon kasvattajia ja voimavaramme. Töitä tulee saada tehdä niin pitkään kuin sielu sietää, Lauslahti sanoo.

Kommentit