Kaukolämpötuotannon hiilidioksidipäästöt vähenivät

Hiilidioksidipäästöjä kaukolämpötuotannossa vähensivät viime vuonna biopolttopaineiden osuuden kasvu, hukkalämmön talteenotto ja kaukolämmön kysynnän vähentyminen lämpimän vuoden takia.

Kaukolämpötuotannon hiilidioksidipäästöt vähenivät Energiateollisuuden mukaan viime vuonna lähes 15 prosenttia 5,1 miljoonaa tonniin.

Puun ja muiden biopolttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannosta kasvoi viime vuonna lähes 33 prosenttiin, kun kivihiilen käyttö väheni 18 prosenttia ja maakaasun 14 prosenttia.

– Myös teollisuuden ylijäämälämmön ja muiden hukkalämpöjen talteenotto kasvoi vuodesta 2014, kertoo johtaja Jari Kostamo Energiateollisuuden tiedotteessa.

Lisäksi viime vuosi oli hyvin lämmin, mikä vähensi kaukolämmön kysyntää viisi prosenttia.

Lämmön ja sähkön yhteistuotannon osuus kaukolämmön kokonaistuotannosta kasvoi viime vuonna noin prosenttiyksiköllä 74 prosenttiin. Energiateollisuuden mukaan yhteistuotannossa säästyy kolmasosa polttoainetta verrattuna siihen, että nämä tuotettaisiin erikseen.

Kaukolämmön osuus lämmityksessä kasvaa

VTT:n selvityksen mukaan rakennusten lämmitysenergian kulutus ei enää kasva, vaikka rakennuskannan kerrosala kasvaa hieman. Kaukolämmön osuus lämmitysenergian käytöstä voi kuitenkin nousta, koska uudet rakennukset rakennetaan kaupunkeihin ja käytöstä poistuva rakennuskanta sijoittuu haja-asutusalueille.

Arvion mukaan kaukolämpö kattaa uudisrakennusten lämmön kysynnästä 50–75 prosenttia.

Jäähdytystarpeiden ennustetaan kasvavan

Kaukojäähdytyksen markkinaosuus oli viime vuonna runsaat 10 prosenttia. Kaukojäähdytyksen kysyntä laski kylmän kesän takia viisi prosenttia.

Jäähdytystarpeen ennustetaan kuitenkin kasvavan. Vuoteen 2030 mennessä kaukojäähdytyksen markkinaosuus voi Energiateollisuuden mukaan nousta yli 25 prosenttiin.

Helsingin Energian osuus koko Suomen jäähdytysenergian myynnistä on 70 prosenttia.

Kommentit