Suomalaisista 71 prosenttia sanoo, että poliitikkojen kielestä ei saa selvää. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Kansa ei saa selvää poliitikkojen ja virkamiesten kielestä

Tiedotusvälineet viestivät kansan mielestä ymmärrettävästi.

Enemmistö (57 %) suomalaisista katsoo, että tiedotusvälineet viestivät poliittisista ja yhteiskunnallisista asioista erittäin tai melko ymmärrettävästi. Vain noin kolmannes (35 %) odottaa medialta enemmän selkeyttä, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lähes joka toinen (47 %) suomalainen arvioi, että etujärjestöt – muun muassa työmarkkinajärjestöt – viestivät omista tavoitteistaan ja kannanotoistaan ainakin jokseenkin ymmärrettävästi, kun taas kaksi viidestä on eri mieltä.

Sen sijaan kaksi kolmesta (66 %) suomalaisesta ilmoittaa, että virkamiehet eivät kykene viestimään valmistelemistaan esityksistä ymmärrettävästi. Vielä suurempi enemmistö (71 %) sanoo, että poliitikkojen kielestä ei saa selvää. Tätä mieltä ovat erityisesti nuoret.

Keskustan kannattajat ymmärtävät keskimäärää paremmin puolueiden viestejä niiden tavoitteista, mutta etujärjestöjen viestit ovat heille epäselviä. SDP:n kannattajat ymmärtävät helposti etujärjestöjen viestintää.

Perussuomalaisten kannattajat poikkeavat muista siinä, että heidän mielestään mikään taho ei osaa viestiä ymmärrettävästi.

Kokoomuksen tukijat suhtautuvat muita myönteisemmin puolueiden, poliitikkojen ja virkamiesten viestintään. Vihreiden kannattajat ovat hieman keskimäärää epätietoisempia. Vasemmistoliiton tukijat moittivat etenkin poliitikkojen ja virkamiesten kieltä, mutta arvostavat etujärjestöjen viestinnän selkeyttä.

Ammattijärjestötausta erottelee näkemyksiä. SAK:n ja STTK:n jäsenten mielestä etujärjestöt kykenevät viestimään vähintäänkin melko ymmärrettävästi, mutta virkamiesten valmistelemat esitykset eivät ole kovinkaan selkeitä.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 7.-13.9. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1049. Vastaajat edustavat maamme 18–79-vuotiasta täyttänyttä väestöä. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt