Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Jyty vaatii maakunnille valtion tukea soten kuluihin

Ammattiliiton mielestä palkkaharmonisointiin on varattava sote- ja maakuntauudistuksessa tarpeeksi varoja.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n puheenjohtaja Maija Pihlajamäki painottaa maakuntien tarvetta valtion rahallisiin tukiin, jotta sote- ja maakuntauudistuksen muutoskustannukset saadaan katettua. Pihlajamäki nosti Jytyn liittovaltuuston kokouksessa Kuopiossa esille erityisesti palkkojen yhdenmukaistamisen kustannusten kattamisen.

– Muistuttaisin, että palkkaharmonisointi ei ole maakunnille vapaaehtoinen. Se on velvoite, jonka toteuttamiseen tulee varautua myös taloudellisesti ja niin, että harmonisoinnin siirtymäaika on mahdollisimman lyhyt, Pihlajamäki sanoi.

KT Kuntatyöntekijöiden viimeisimmän arvion mukaan yli 220 000 työntekijän siirtyminen maakuntiin sekä niiden liikelaitoksiin ja yhtiöihin kasvattaa palkkaharmonisoinnin seurauksena palkkakustannuksia noin 700 miljoonalla eurolla. Jytyn 50 000 jäsenestä noin kolmannes siirtynee sote- ja maakuntauudistuksen myötä töihin maakuntiin.

Pihlajamäen mukaan palkkaharmonisoinnista tulee päättää työehtosopimusneuvotteluissa. KT sen sijaan on vaatinut harmonisoinnin hoitamista lainsäädännön kautta. Pihlajamäen mukaan lainsäädäntöön sitominen perustuu liian epätarkkoihin laskelmiin.

– Vielä ei ole tiedossa, miten maakunnat järjestävät vastuullaan olevat toiminnot, kuinka valinnanvapaus vaikuttaa, millaiset työ- ja virkaehtosopimukset sekä palkkausjärjestelmät maakuntiin rakentuvat.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt