Tulorekisterin käyttöönotto vuoden alussa muutti palkkatietojen ilmoittamisen. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

”Jos kaikille jaetaan ilmaista rahaa, jonkun pitää se maksaa”

Veronmaksajain Keskusliiton Teemu Lehtisen mukaan perustulo ei ole vastaus sosiaaliturvan uudistustarpeisiin.

– Sosiaaliturva on iso asia. Keskustelua pitää voida käydä myös epärealistisista utopioista, joihin nyt kokeiltu perustulomallikin epäilemättä lukeutuu, Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kirjoittaa Taloustaidon blogissaan.

Samalla on hänen mukaansa toivottavaa, että edettäessä kohti käytännön uudistusta keskusteluun saadaan mukaan lisää konkretiaa ja realismia.

Perustulon idea on Teemu Lehtisen mukaan ”koukuttava ja houkuttava”.

– Kaikille kansalaisille jaettaisiin tuloa suoraan tilille. Tuen tarpeen perään ei enää kyseltäisi, vaan kaikki saisivat rahaa automaattisesti. Mikä voisikaan olla vapauttavampaa, hän kysyy.

Hän muistuttaa, että tällaista ajatusta ei jostain syystä ole kuitenkaan missään toteutettu. Syyksi hän arvelee, että ”reaalisovelluksen tiellä on ongelmia”.

– Yksi suuri kysymys on rahoitus. Jos kaikille aletaan jakaa ilmaista rahaa, niin jonkun täytyy se kustantaa, Teemu Lehtinen muistuttaa.

– Käytännössä kuorma kasattaisiin kiristyvinä veroina työssäkäyville. Jotta perustulolla olisi todellista merkitystä, tulisi myös muuta sosiaaliturvaa samalla karsia. Miten nämä sosiaaliturvan ja verotuksen muutokset vaikuttaisivat kannustimiin ja työllisyyteen, hän jatkaa.

Suomen perustulokokeilua Teemu Lehtinen luonnehtii tiukasti rajatuksi ”rusinat pullasta” -henkiseksi” kokeiluksi. Lehtisen mukaan kokeilussa perustulon saajiksi valikoitujen työllistymisen taloudelliset kannustimet paranivat poikkeuksellisen ja epärealistisen paljon. Hän huomauttaa, että kokeilun vaikutukset siihen osallistuneisiin jäivät tästä huolimatta vähäisiksi.

– Vaikutus työllistymiseen havaittiin olemattomaksi, hän summaa.

Kokeilussa mukana olevien kokema hyvinvointi näytti hieman paremmalta kuin vertailuryhmässä, mutta tämäkin tulos on Teemu Lehtisen mukaan kyseenalaistettu hyvin alhaisen vastausaktiivisuuden takia.

– Lisäksi jo kokeiluun osallistumisen tuottaman huomion oletetaan osaltaan vaikuttaneen kyselyn tuloksiin.

Teemu Lehtinen toivoo, että sosiaaliturvajärjestelmää lähdetään uudistamaan ensi vaalikaudella.

– Jos ja kun haluamme ehkäistä syrjäytymistä, parantaa kannustavuutta ja kohentaa työllisyyttä toteuttamiskelpoisella ja rahoitettavissa olevalla mallilla, vastaus ei ole kaavamainen ja vastikkeeton perustulo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt