Uudistus ei ratkaisisi sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpulaa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Huoli sote-uudistuksesta: Uhkaisi työllisyydenhoidon palveluita

Kansanedustajien mukaan hallituksen toimet ovat ristiriidassa kuntakokeilun tavoitteiden kanssa.

Kokoomuksen kansanedustajat Arto Satonen, Terhi Koulumies ja Ruut Sjöblom pitävät hallituksen sote-esitystä puutteellisena.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta päätti lausunnostaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kokouksessaan torstaina.

– Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan uudistus ei tule esitetyssä muodossa saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita. Erityistä huolta herättää uuden hallinnontason perustaminen, joka hankaloittaa kuntien, erityisesti kasvukeskusten, investointimahdollisuuksia, kansanedustajat toteavat tiedotteessa.

Hallituksen esitykseen sisältyy ongelmia muun muassa työntekijöiden yhdenvertaiseen kohteluun liittyen. Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla työskentelevät työntekijät asetetaan keskenään erilaiseen rikosoikeudelliseen virkavastuuseen sen perusteella, kuka on heidän työnantajansa.

Lisäksi huolta herättää palkkaharmonisoinnin käytännön toteuttaminen. Palkkaharmonisointi on työntekijöiden kannalta tärkeä ja kannatettava periaate, mutta lakiehdotus jättää sen toteuttamisen avoimeksi.

– Valiokunnan saamissa asiantuntijalausunnoissa ei ole käynyt ilmi, miten palkkaharmonisoinnista aiheutuvat kustannukset käytännössä rahoitetaan. Mikäli hallituksen esitykseen sisältyy velvoite palkkojen yhteensovittamiseen, on tämän osalta myös hallituksen varmistettava, että säännös on toimeenpantavissa, kansanedustajat toteavat.

Työllisyydenhoidon näkökulmasta sote-uudistus on astumassa voimaan ongelmallisena ajankohtana, sillä työllisyyden kuntakokeilut ovat juuri käynnistyneet. Kuntakokeilussa tavoitteena on tehostaa erityisesti vaikeimmin työllistyvien asiakasryhmien työllisyyspalveluita. Nämä ovat usein henkilöitä, jotka vaativat myös muita palveluita, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita vahvistaakseen omaa työkykyisyyttään.

– Samaan aikaan, kun kuntakokeilu on vasta astunut voimaan, on hallitus siirtämässä vaikeimmin työllistyvien palvelut perustettaville hyvinvointialueille. Tämä on ristiriidassa kuntakokeilun tavoitteiden kanssa. Hallituksen esitys ei pidä sisällään minkäänlaista arviota siitä, miten ehdotettu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kytketään osaksi työllisyyden kuntakokeilua, Terhi Koulumies, Ruut Sjöblom ja Arto Satonen sanovat.

Kokoomusedustajat muistuttavat myös, että sosiaali- ja terveysalalla on jo tällä hetkellä krooninen henkilöstöpula ja sen tiedetään pahenevan henkilökunnan eläköityessä.

– Uudistus ei ratkaise henkilöstöpulaa vaan voi pikemminkin pahentaa tilannetta. Lisäksi alueelliset erot henkilökunnan saatavuudessa heikentävät palveluihin pääsyn yhdenvertaisuutta ja näin lisäävät eriarvoisuutta, kansanedustajat sanovat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt