Hallitus ja oppositio sote-sopuun

Hallituksella ja oppositiolla on yhteisymmärrys sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta.

Neuvotteluiden lopputuloksena hallituksen ja opposition edustajat pääsivät sopuun niin sanotusta viiden sote-erityisvastuualueen mallista. Sillä järjestetään koko terveydenhuolto.

Pääministeri Jyrki Katainen korosti tiedotustilaisuudessa, ettei saavutettu ratkaisu ole vesitetty kompromissi vaan todellinen uudistus. Hän sanoi olevansa iloinen, että yli hallitus-oppositio -rajan pystyttiin löytämään yhteinen ratkaisu.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamiseen hallitus ja oppositio valitsivat viiden alueen mallin. Se pohjautuu nykyisiin erityisvastuualueisiin, jotka ovat Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu.

Uudistuksen lähtökohta on valtioneuvoston tiedotteen mukaan täydellinen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus.

Lähipalvelut, kuten terveyskeskukset, vanhusten kotipalvelut tai sosiaalihuollon palvelut säilyvät jatkossakin lähellä ihmisiä.

Katainen korosti, että ratkaisulla on todellinen vaikutus kestävyysvajeen umpeen kuromisessa. Hänen mukaansa sote-lakiesitys tuodaan eduskuntaan syksyllä.

Myös valtiovarainministeri Jutta Urpilainen iloitsi saavutetusta ratkaisusta. Hän kertoi kyseessä olevan tärkein terveydenhoidon uudistus Suomessa sitten kansanterveyslain säätämisen vuonna 1972.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt