X
SULJE MAINOS

Englannin taito ei yksin riitä – elinkeinoelämä huolissaan koulujen kieltenopetuksesta

Elinkeinoelämän keskusliitto on huolissaan kieltenopiskelun yksipuolistumisesta kouluissa, sillä monipuolisen kielitaidon tarve on kasvanut elinkeinoelämässä kansainvälistymisen seurauksena.

Elinkeinoelämän keskusliitosta kerrotaan, että liitto on jo pitkään seurannut huolestuneena kielten tarjonnan ja opiskelun yksipuolistumista perusopetuksessa ja lukiossa.

Elinkeinoelämässä kielitaitotarpeet ovat kuitenkin EK:n mukaan kehittyneet aivan toiseen suuntaan globalisaation ja kansainvälistymisen seurauksena.

– Englannin kielen taito on jo perustaito, jota edellytetään yrityksissä kaikilla tehtävätasoilla. Englanti ei kuitenkaan yksin riitä, liiton tiedotteessa todetaan.

EK arvelee kielten opiskelun vähentyminen johtuvan muun muassa valinnan mahdollisuuksien kaventumisesta kouluissa ja valinnaiskielten ryhmille asetetuista korkeista oppilasmäärien rajoista.

EK:n koulutuspolitiikan asiantuntijan Satu Ågrenin mielestä etäopetusta järjestämällä voitaisiin tukea riittävän suurten ryhmien syntymistä. Koulujen välinen yhteistyö olisi tärkeää opetusryhmien kokoamisessa.

Tärkeää olisi myös kehittää opetusta, jotta useampi oppilas kokisi kielten opiskelun mielekkääksi. EK kannattaa myös hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan kokeiltaisiin vieraan kielen opiskelun aloittamisesta jo ensimmäisellä luokalla.

– Varhain aloitettu, leikinomaisesti tapahtuva kielten opiskelu on hyvä lähtökohta vahvan kielitaidon kehittymiselle, Ågren toteaa EK:n tiedotteessa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt