Koululaiset ilmestyvät taas katukuvaan. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Alle puolet autoilijoista aikoo muuttaa ajotapaansa

Koulujen alkaessa vajaa puolet autoilijoista aikoo ajaa tavallista varovaisemmin.

Kolme neljästä suomalaisesta pitää suomalaisten liikennekäyttäytymistä hyvänä, kertoo Ifin tuore kyselytutkimus.

Autoilevista lähes joka toinen arvioi ajavansa aina varovasti, kun vuonna 2010 tätä mieltä oli vain noin kolmannes vastaajista.

Aina varovaisten lisäksi 43 prosenttia autoilijoista aikoo koulujen alkaessa muuttaa ajokäyttäytymistään muun muassa ajamalla tarkkaavaisemmin suojateiden kohdalla tai hidastamalla vauhtia koulujen läheisyydessä.

Suurimmiksi riskipaikoiksi lasten koulumatkalla koetaan tienylityspaikat, joissa ei ole suojatietä (67 %), maantiet, joissa ei ole erikseen kevyen liikenteen väylää (55 %) sekä suojatiet ilman liikennevaloja (32 %). Yleisesti liikenteessä huolettavat selvästi eniten päihteet ja puhelimen käyttö ajon aikana.

– Ekaluokkalaisten lisäksi liikenteessä toimiminen voi olla tänä syksynä monelle isommallekin koululaiselle tavallista vieraampaa, kun kevät meni pitkälti kotona etäkoulussa. Liikenteessä käyttäytymistä kannattaa käydä jokaisessa kodissa huolella läpi. Autoilijoilta vaaditaan nyt erityistä tarkkaavaisuutta etenkin tienylityspaikoissa ja koulujen lähettyvillä, muistuttaa Ifin korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen.

Joka kolmas nuori kuski selaa puhelinta ajaessa

Vajaa kolmannes suomalaisista autoilijoista arvioi, ettei ole viimeisen vuoden aikana syyllistynyt mihinkään liikennettä vaarantavaan tekoon autoa ajaessaan.

Ylinopeutta kertoi ajaneensa lähes joka toinen (45 %). Vuonna 2010 siihen myönsi syyllistyneensä 64 prosenttia vastaajista. Ilman hands freetä puhelinta käyttäneiden määrä on laskenut samassa ajassa 71 prosentista 35 prosenttiin.

Muita yleisiä liikennettä vaarantavia tekoja ovat ratissa syöminen ja juominen (38 %) sekä kartan lukeminen tai navigaattorin selaaminen ajaessa (32 %). Lähes viidennes kaikista vastaajista ja kolmannes alle 35-vuotiaista paljasti selanneensa nettiä tai viestitelleensä ajon aikana.

Yli 55-vuotiaat keskittyvät nuorempia useammin vain ajamiseen, kun taas lapsiperheissä monen asian tekeminen ajon aikana oli keskivertoa yleisempää.

Vajaa kolmannes arvioi suomalaisten liikennekäyttäytymisen huonontuneen viimeisten 3–5 vuoden aikana, kun vuonna 2010 näin koki lähes puolet.

– Ilahduttavasti yhä harvempi kertoo esimerkiksi ajavansa ylinopeutta, ilman turvavöitä tai päin punaisia. Huolestuttavaa on kuitenkin matkapuhelimen selailun yleisyys ajon aikana. Ei ole olemassa turvallista tapaa käyttää puhelinta ajaessa, vaan kuskin huomion herpaantuminen liikenteen seuraamisesta lyhyeksikin hetkeksi on aina vaarallista, painottaa Juha T. Virtanen.

Sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista kesäkuussa 2020. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä vastaavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Ifin teettämän tutkimuksen toteutti YouGov Finland.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt