Verkkouutiset

Valtion korkeaan velkatasoon liittyy riskejä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Vesa Vihriälä Ylellä: Velkaan puututtava, pelkkä talouskasvu ei riitä

Professori näkee, että talouskasvu on tärkeä asia sopeuttamisessa, mutta myös muut toimet ovat välttämättömiä.

Helsingin GSE:n taloustieteen työelämäprofessori Vesa Vihriälä kommentoi valtion sopeuttamistarvetta ja velkatasoa Ykkösaamussa.

Talouspolitiikan arviointineuvosto moitti hallitusta tuoreimmassa vuosiraportissaan huonosti kohdennetuista tuista kuten joulukuussa maksetusta ylimääräisestä lapsilisästä.

Arviointineuvosto on suosittanut, että Suomen tulee sopeuttaa taloutta kahden vaalikauden aikana jopa 11 miljardilla eurolla.

Myös valtionvarainministeriön virkamiesten arvion mukaan Suomen julkista taloutta pitää vahvistaa vähintään 9 miljardilla eurolla seuraavan kahdeksan vuoden aikana.

Vihriälä on samoilla linjoilla ja näkee, että velkaantumisen kasvun pysäyttäminen vaatii 8–10 miljardin sopeutustoimet seuraavan kahden vaalikauden aikana.

Vihriälä näkee, että talouskasvu on myös tärkeä asia sopeuttamisessa, mutta myös muut toimet ovat välttämättömiä.

– Jos ajatellaan ajanjaksoja, jolloin julkista velkaantumista on pystytty alentamaan, niihin kaikkiin on liittynyt nopea talouskasvu.

Vihriälän mukaan talouskasvun merkitystä ei tule aliarvioida, mutta toimet, joilla tähän pyritään vaikuttamaan ovat hitaita ja epävarmoja.

Verrattuna muihin Pohjoismaihin, Suomen velkataso on korkea, mutta Vihriälän mukaan silti eurooppalaisittain keskitasoa. Akuuttia huolta velasta ei tällä hetkellä ole, mutta vaarana voi olla pidemmällä tähtäimellä puskurointi isompia shokkeja varten.

– Historia on opettanut, että shokkeja tulee tuon tuostakin ja mitä korkeampi velkataso on, sitä suurempia riskejä liittyy siihen, että velkaantumisvaraa tarvitaan ja sitä ei olekaan riittävästi.

Vihriälä toteaa, että tällä hetkellä velkaantumistaso on sellainen, että siihen täytyy jollain tavalla puuttua.

Vihriälän mukaan alemmalle velkatasolle voisi olla mahdollista päästä kahden tai kolmen vaalikauden jälkeen, mikäli julkista taloutta hoidetaan kurinalaisesti ja talous kasvaa.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta ,
MAINOS