Verkkouutiset

”Valtio X” luo vakoojaverkostoa – Supo kertoo uhkista, joita ei voisi tutkia

Tiedustelulaki antaisi suojelupoliisille mahdollisuuden puuttua tapauksiin, joita nykylain puitteissa ei voi tutkia.

”Valtion X tiedetään pyrkivän luomaan ns. illegaaliverkostoa Suomeen. Illegaalien, eli väärällä henkilöllisyydellä yhteiskuntaan soluttautuneden tiedustelu-upseerien tavoitteena on hankkia salassa pidettävää tietoa sekä vaikuttaa suomalaiseen UTP-tahdonmuodostukseen”.

Näin todetaan suojelupoliisin tiedustelulakilausuntojen osana julkaistussa taulukossa.  Selvitys löytyy tämän linkin takaa. Asian nosti esiin twitterissä Helsingin yliopiston tohtoriopiskelija Viktor Rantala (alla). Taulukossa listataan tapauksia, joihin supo ei nykyisten lakien puitteissa voi tai voisi puuttua. Rantalan mukaan supon listauksessa tehdään taidetta puhumalla Venäjästä mainitsematta valtiota nimellä. Viktor Rantala huomauttaa tviitissään, ettei ole selvää, liittyykö puhe illegaaleista todellisiin tapauksiin vai ovatko skenaariot hypoteettisia.

Illegaalit tarkoittavat käytännössä vieraan vallan vakoojia. Heidän osaltaan todetaan nykyisiksi tiedonhankinnan esteiksi, että Suomessa olevat henkilöt ovat tuntemattomia, jolloin poliisilain mukaiset tiedonhankintakeinot eivät ole käytössä. Toimintaa johtavat henkilöt ovat myös ulkomailla.

Tiedonpuuttesta aiheutuvista riskeistä viranomainen toteaa seuraavaa:

”Yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeän salassa pidettävän tiedon paljastuminen vieraalle valtiolle sekä tiedon hyödyntämisestä aiheutuvat uhat. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen tahdonmuodostuksen perustuminen vieraan vallan etunäkökulmiin”.

Elintärkeä satama

Ulkomaisen tiedustelutoiminnan kohdalla taulukossa mainitaan myös samaisen ”valtio X:n” kansalaisten tekemät maakaupat.

”Valtion X kansalaiset ovat tehneet suuren määrän kiinteistökauppoja, joiden johdosta Suomen huoltovarmuuden kannalta elintärkeän sataman sisääntuloreittiä ympäröivät maa-alueet ovat siirtyneet tai siirtymässä heidän haltuunsa. Alueiden käytöstä ei ole tarkempaa tietoa”, kuvauksessa todetaan.

Asiaan liittyisi supon mukaan tiedustelukysymyksiä kuten, mikä kauppojen tarkoitus on ja millainen merkitys niillä on Suomen kansalliseen turvallisuuteen. Selvitettävä olisi myös, onko toiminta johdettua ja suunnitelmallista ja onko sillä kytkös ”valtion X valtiojohtoon”.

Asiaa ei nykylainsäädännön puitteissa voisi kuitenkaan tutkia, koska toiminta ei ole rangaistavaa ja sitä johdetaan ulkomailta.

Riskinä tällaisessa tapauksessa olisi supon mukaan ”Suomen kriisinajan huoltovarmuuden kannalta merkittävien seikkojen selviäminen vieraalle valtiolle ja huoltovarmuuden vaarantuminen sekä sabotaasitoiminnan mahdollistuminen kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa.

LUE MYÖS:

Ilkka Kanerva: Tiedustelulait ovat menossa maaliin

Uusimmat
MAINOS