Helsingin seutu kaavailee autoliikenteen kustannusten lisäämistä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Uusi keino vähentää autoilua: Työpysäköinti halutaan verolle

Autoilun kustannuksien kasvattaminen nähdään tehokkaana keinona vähentää päästöjä.

Helsingin seudun tulevat liikennesuunnitelmat iskevät autoilijoiden kukkaroihin. Pääkaupunkiseudulla ja ympäryskunnissa kaavaillaan yksityisautoiluun liittyvien maksujen kasvattamista liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Tiemaksujen käyttöön ottamisen lisäksi suunnitelmissa pyöritellään pysäköintimaksujen kasvattamista, maksullisen pysäköinnin vyöhykkeiden laajentamista sekä esimerkiksi työnantajan ilmaiseksi tarjoaman pysäköinnin säätämistä työntekijän verotettavaksi eduksi.

Asia ilmenee tulevasta Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmasta. Siinä esitetään ratkaisuja muun muassa liikenteen päästöjen vähentämiseen. MAL 2019 on parhaillaan lausuntokierroksella.

Tästä löytyvän suunnitelmaluonnoksen mukaan liikenteen päästövähennystavoite perustuu Suomen sitoutumiseen Pariisin ilmastosopimukseen ja sen perusteella eri taakanjakosektoreille jaettuun päästövähennystavoitteeseen. Liikenteen osalta kyse on päästöjen vähentämisestä 50 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Tiemaksuille ei nähdä vaihtoehtoa

Päästövähennystavoitteen saavuttamista Helsingin seudulla pidetään mahdollisena, mutta sen katsotaan edellyttävän ”hyvin laajan toimenpideyhdistelmän suorittamista”. Luonnoksen mukaan kaikkein tehokkain yksittäinen keino vähentää ”liikennesuoritetta” ja sen aiheuttamia päästöjä on tiemaksu eli ajoneuvoliikenteen hinnoittelu.

Tiemaksujen nettotuotoiksi arvioidaan suunnitelmaluonnoksessa 150 miljoonaa euroa vuodessa. Varat olisi tarkoitus ohjata seudun liikenteen kehittämiseen. Tiemaksutuotoista 30 prosenttia menisi joukkoliikenteen lippuhintojen alentamiseen. Niiden arvioidaan putoavan tämän seurauksena keskimäärin 15-30 prosenttia. Alennukset ohjattaisiin erityisesti niille alueille, joilla tiemaksut vaikuttavat eniten. Loput 70 prosenttia tuotoista ohjattaisiin liikenneinvestointeihin ja palvelutason parantamiseen.

Suunnitelmaluonnoksen perusteella tiemaksuille ei nähdä vaihtoehtoa. Luonnoksessa todetaan, ettei päästötavoitetta saavuteta ilman tiemaksuja. Myös ruuhkien kerrotaan pahenevan. Tämän todetaan puolestaan edellyttävän suunniteltua enemmän lisäkaistoja ja muita toimenpiteitä.

– Tämä johtaisi sisällöltään, vaikutuksiltaan ja kustannuksiltaan täysin erilaiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, jolla ei saavutettaisi raamipäätöksessä yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita, asiakirjassa sanotaan.

Tiemaksut ovat suunnitelman mukaan yksi harvoista tehokkaasti autoilua vähentävistä toimista.

– Sillä vaikka jonkun muun kulkutavan (esim. joukkoliikenteen) kehittämistoimenpide lisää sen kulkutavan käyttöä, ei voida taata, että sen uudet käyttäjät tulevat juuri autoliikenteestä, suunnitelmassa todetaan.

Liikenteen hinnoittelulla pyritään asiakirjan mukaan tilanteeseen, jossa ”tieverkon käyttäjät maksavat valinnasta aiheutuvia haittoja”.

– Henkilöauton käyttöä ohjaavat asukkaan omat tarpeet arjen sujuvuuden kannalta. He maksaisivat tien käytöstä, jos automatka on riittävän tärkeä, vaikka tarjolla olisi henkilöautolle kilpailukykyisiä vaihtoehtoja.

Suunnitelmassa vähäpäästöiset autot voitaisiin alkuvaiheessa vapauttaa maksusta, jotta niiden osuuden kasvua autokannasta saadaan edistettyä.

Tiemaksuesityksen puolesta ja vastaan on otettu viime päivinä kantaa. Esimerkiksi Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä on varoittanut tiemaksun muodostuvan käytännössä epäoikeudenmukaiseksi ”kehyskuntaveroksi”, joka ohjaisi asumista väärään suuntaan. Mäkelän mukaan tiemaksut eivät edes vähentäisi ruuhkia ellei julkista liikennettä parannettaisi samalla merkittävästi. Hänen mukaansa tiemaksu tarkoittaisi autoilevalle kehyskuntalaiselle 670 euron ja noin 10 prosentille heistä yli 1 000 euron vuosittaista lisämaksua.

Pysäköinti verolle?

Pysäköintipolitiikka nähdään suunnitelmassa toisena merkittävänä liikenteen ohjauskeinona. MAL 2019 -suunnitelmassa edellytettäisiin, että Helsingin seudun kunnat laativat yhtenäiset pysäköintiperiaatteet ja sitoutuvat niihin.

– Suuntana periaatteissa on pysäköintimaksujen kasvaminen nykyisillä maksullisilla alueilla sekä maksullisten alueiden laajeneminen, suunnitelmaluonnoksessa summataan.

Toisena toimenpiteenä mainitaan vaikuttaminen työpaikkapysäköintiin ja työmatkaliikkumiseen.

Luonnoksessa kerrotaan, että työntekijän pysäköintiedun muuttamista verotettavaksi selvitetään jo ministeriöiden yhteistyöllä.

– Pysäköintietu eli ilmaisen pysäköintipaikan tarjoaminen työpaikalla on veroton etu, joka antaa henkilöautolle selvän kilpailuedun suhteessa kestäviin kulkumuotoihin. Esimerkiksi Ruotsissa työnantajan tarjoama pysäköintipaikka lasketaan veronalaiseksi tuloksi. Myös työsuhdematkalipun verotusarvon korottamista selvitetään, suunnitelmassa todetaan.

 

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt