Verkkouutiset

Ekonomistien mukaan tuontitullit heikentäisivät Venäjän kykyä rahoittaa sotatoimia. LEHTIKUVA / AFP Ina Fassbender

Taloustieteilijät kannattavat venäläisen energian tuontitulleja

Ekonomistien mielestä öljyyn ja kaasuun kohdistetut riittävän korkeat tullit olisivat tehokas keino vaikuttaa Venäjän kykyyn rahoittaa hyökkäystään Ukrainaan.

Taloustieteilijöiden mukaan tuontitullit olisivat tehokkaampi keino rajoittaa Venäjän kykyä rahoittaa sotatoimiansa Ukrainassa kuin tuontikiellot tai -rajoitukset.

Ekonomistikoneen tekemään kyselyyn vastasi 43 taloustieteilijää, joista 58 prosenttia oli sitä mieltä, että tullimaksut ovat muita keinoja tehokkaampia. Eri mieltä asiasta oli 9 prosenttia vastanneista ja 33 prosenttia oli epävarmoja kannastaan tai eivät halunneet ottaa kantaa.

Taloustieteilijöiden mukaan öljyyn ja kaasuun kohdistuvien tullien pitäisi olla korkeat, jotta niillä olisi selkeä vaikutus Venäjän mahdollisuuteen rajoittaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Energian tuontiin kohdistuvilla tullimaksuilla olisi myös selkeästi pienemmät kustannukset Euroopalle kuin tuontikielloilla tai siihen kohdistuvilla rajoituksilla.

Tuontitullien myötä Venäjä  joutuisi myymään öljyä halvemmalla suhteessa muualla tuotettuun öljyyn.

Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen kansantaloutta

Samassa kyselyssä ekonomeilta kysyttiin mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia Suomen kansantaloudelle. 79 prosenttia vastanneista katsoo, että Natoon liittymisellä olisi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia ja yksikään vastanneista ei torjunut väitettä.

Ekonomistit näkevät, että Suomen Nato-jäsenyys vähentäisi Suomen niin sanottua maariskiä sijoittajien mielessä. Venäjän rooli Suomen taloudelle on sen verran pieni, että mahdolliset negatiiviset vaikutukset Venäjän kaupan loppumisesta olisivat selkeästi pienemmät kuin Nato-jäsenyyden tuomat positiiviset vaikutukset.

 

Uusimmat
MAINOS