Verkkouutiset

Posti siirtymässä kolmipäiväiseen jakeluun

Viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta aiotaan siirtyä kolmipäiväiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi postilain muuttamisesta sekä sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskevasta asetusluonnoksesta.

Samaan aikaan kolmipäiväiseen jakeluun siirryttäessä hallitus ehdottaa otettavaksi käyttöön määräaikaisen sanomalehtijakeluun myönnettävän valtionavustuksen sellaisille alueille, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakelua, ja joilla ei ole saatavilla täysin kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua.

Esitysluonnoksen mukaan yleispalvelun tarjoajan pitäisi ilmoittaa liikenne- ja viestintävirastolle keräily- ja jakelupäivänsä vähintään kuusi kuukautta ennen keräilyn ja jakelun aloittamista kyseisinä päivinä.

Lisäksi esityksessä määriteltäisiin Postin nykyisellään hoitamat perustuslain mukaiset julkiset hallintotehtävät ja tarkennettaisiin niitä koskevaa sääntelyä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen perusteella.

Postilain mukaan koko maassa on oltava pysyvästi tarjolla postipalvelujen yleispalvelu, joka on saatavilla tasapuolisin ehdoin. Nykyisin postin yleispalvelulähetykset on keräiltävä ja jaettava viitenä päivänä viikossa.

Sanomalehtijakelun tuesta ehdotetaan säädettävän valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2027 asti. Tuen piiriin kuuluisi pääasiassa varhaisjakeluna toimitettava sanomalehtien jakelu niinä päivinä, kun Posti ei ole velvoitettu postilain mukaiseen yleispalveluun.

Asetusehdotuksen tavoitteena on ”luoda edellytyksiä viisipäiväisen lehtijakelun toteutumiselle alueilla, joilla sitä ei ole saatavilla, ja näin osaltaan varmistaa yhteiskunnallisesti tärkeän tiedonvälityksen saatavuus, tukea uutistoiminnan monimuotoisuutta sekä laadukasta ja monipuolista tiedonvälitystä”.

Avustuksensaajat valittaisiin kilpailuttamalla, ja ne sitoutuisivat tukea vastaan hoitamaan jakelun tukikauden ajan kilpailutuksessa tarkemmin määritellyn hinnan perusteella.

Valtioneuvoston asetuksen jakelutuesta on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun postilain muutosesitys tulee voimaan.

Uusimmat
MAINOS