Verkkouutiset

Outi Mäkelä: Raideliikenteen kilpailun lisääminen on matkustajan etu

VR:n hallintoneuvoston jäsen, kansanedustaja ja Outi Mäkelä (kok.) näkee rautateiden henkilöliikenteen vapautumisen edistävän kustannustehokkuutta ja parantavan palveluja.

Hallitus on päättänyt avata rautateiden henkilöliikenteen kilpailulle 2020-luvun alkupuolella. Uudistus tarkoittaa, että VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ja rautateiden henkilöliikenteeseen voi tulla jatkossa muita toimijoita.

– Olemme oikeilla raiteilla. Päämääränä on tarjota asiakkaille paremmat palvelut ja edullisemmat junaliput jatkossa. Kiinnostus raideliikennettä kohtaan tulee todennäköisesti kasvamaan kilpailun myötä, Outi Mäkelä arvioi.

Hän muistuttaa, että linja-autoliikenteen vapauttaminen on loistava esimerkki liikennöinnin vapauttamisen positiivisista vaikutuksista kuluttajalle.

– Harva tuskin haluaa paluuta menneeseen, jossa bussilippujen hinnat pyörivät pilvissä, Mäkelä toteaa.

Kilpailun avaamisen taustalla on joulukuussa 2016 hyväksytty EU:n neljännen rautatiepaketin täytäntöönpano, joka velvoittaa myös Suomea avaamaan kilpailua raideliikenteessä. Valtaosassa EU-jäsenmaita rautateiden kotimaan henkilöliikenteen vapauttamisessa on edetty.

Esimerkiksi Ruotsissa seudullisen ja paikallisen liikenteen kilpailuttaminen on vähentänyt ensimmäisten kilpailutusten myötä valtion tuen tarvetta 10-32 prosenttia. Myös matkustajamäärät ovat Ruotsissa kasvaneet noin kolmanneksella kilpailutuksen avaamisen jälkeen.

VR:n omistukseen ei suunnitella muutoksia. Kyseessä ei ole VR:n yksityistämien, vaan kyse on kilpailun avaamisesta, joka aloitetaan Etelä-Suomen taajamaliikenteestä. Tarkoituksena on, että uusien sopimusten mukainen liikenne koko maassa käynnistyy vaiheittain kesäkuuhun 2026 mennessä.

Mäkelä katsoo, että asteittainen muutos on eduksi VR:n toiminnalle.

– Muutoksen sisältyy aina epävarmuutta, mutta tilanne antaa VR:lle lähtövalmiudet varautua kilpailun täysimittaiselle avaamiselle. Kilpailutusehtoihin otetaan ehtoja junaliikennöinnin kattavuudesta, Outi Mäkelä toteaa.

Uusimmat
MAINOS