Verkkouutiset

Nainen HYKS:n Naistentautien poliklinikan edessä Helsingissä. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Näkökulma: Oikeus turvalliseen aborttiin on ihmisoikeus, ei mielipide

Kirjoittajien mukaan naisten ja sikiöiden ”suojelemisella” on oikeutettu naisten vartaloiden ja seksuaalisuuden kontrollointia kautta aikojen.

Jari Ehrnrooth rakentaa Verkkouutisten aborttioikeutta käsitelleessä kirjoituksessaan olkinukkeja ihmisoikeudet ja demokratian muka hyljänneistä naisjärjestöistä. Todellisuudessa Naisjärjestöjen Keskusliitto on aina ollut ja tulee aina olemaan naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien puolella. Tämä sisältää myös ja ennen kaikkea jokaisen tytön ja naisen perustavanlaatuisen oikeuden päättää omasta kehostaan.

Oikeus turvalliseen aborttiin on ihmisoikeus, eikä tuon oikeuden tule riippua mielipiteistä. YK:n ihmisoikeuskomitea, joka valvoo kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen noudattamista, on vahvistanut oikeuden. Sen ei tarvitse olla rajoittamaton, mutta aborttia ei saa rajoittaa tavalla, joka vaarantaa raskaana olevan terveyden tai aiheuttaa fyysistä tai henkistä kärsimystä, syrjii, tai puuttuu yksityisyyteen.

Valtiot eivät saa asettaa rikosoikeudellisia sanktioita abortin tekemisestä naisille, tytöille tai toimenpiteen suorittaville terveydenhoitoalan toimijoille. Valtioiden ei tule asettaa uusia rajoituksia abortin saamiselle, ja niiden tulee poistaa olemassa olevat esteet, mukaan lukien hoitohenkilökunnan kieltäytyminen abortin tekemisestä omantunnon syihin vedoten. Ennen kaikkea valtioiden on taattava, että naisten ja tyttöjen ei tarvitse turvautua turvattomiin abortteihin.

Kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien yleissopimus sitoo suurinta osaa maailman maista, mukaan lukien Yhdysvallat ja Suomi. Monet Yhdysvaltojen osavaltioissa käyttöön otetut aborttioikeutta rajoittavat lait ovatkin selvästi yleissopimuksen vastaisia. On kyseenalaista, täyttääkö myöskään Suomen 50 vuotta vanha aborttilainsäädäntö täysin näitä ihmisoikeusvelvoitteita.

Kautta aikojen naisten ja sikiöiden ”suojelemisella” on oikeutettu naisten vartaloiden ja seksuaalisuuden kontrollointi. Samaan syyllistyy myös Ehrnrooth kirjoituksessaan. Toivomme, että 2020-luvun Suomessa ihmisoikeudet ja demokratia ymmärretään tavalla, jossa päätösvalta – ja myös vastuu – omasta kehostaan ja elämästään on aina henkilöllä itsellään.

Turvallisten ja laillisten raskauden keskeytysten vaikeuttaminen ei todellisuudessa suojele ketään. Tutkimukset osoittavat, että jos turvalliset raskauden keskeytykset vaikeutuvat, abortit eivät vähene, vaan ainoastaan niiden turvattomuus lisääntyy. WHO:n mukaan 45 prosenttia maailmalla tehdyistä aborteista on turvattomia. Ne ovat suurin äitiyskuolleisuuden syy, ja niiden seurauksena jopa seitsemän miljoonaa naista joutuu vuosittain sairaalahoitoon.

Paras tapa suojella naisten elämää, terveyttä ja itsemääräämisoikeutta on taata jokaiselle mahdollisuus turvalliseen raskaudenkeskeytykseen omalla päätöksellä.

Saara-Sofia Sirén, puheenjohtaja
Terhi Heinilä, pääsihteeri
Naisjärjestöjen Keskusliitto

Uusimmat
MAINOS