Verkkouutiset

Valtiovarainministeri Annika Saarikko puhuu medialle varautumisen ministerityöryhmän kokouksen jälkeen Helsingissä 29. syyskuuta 2022. Kokous käsitteli mm. ruokaturvaa, sähkön saatavuutta ja kaasuputkivuotojen merkitystä., LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Ministerityöryhmä: Näin sähköpulaan varaudutaan

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi toimista kriittisen infran ja sähkön turvaamiseksi.

Hallituksen varautumisen ministerityöryhmä on linjannut tänään kokouksessaan toimista kriittisen infran ja sähkön riittävyyden turvaamiseksi.

Itämeressä kulkevien kaasuputkien kuluneella viikolla havaitut vuodot korostavat ryhmän mukaan tarvetta varmistaa, että Suomessa on riittävällä tavalla varauduttu kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin uhkiin.

Ministerityöryhmä kuuli työ- ja elinkeinoministeriöltä tilannekatsauksen sähköpulaan varautumisesta. Sähköpulalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta. Tällöin sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti.

Paikalliset jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti Fingridin ohjeiden mukaisesti siten, että sähkökatkot kestävät kyseisellä alueella enimmillään kaksi tuntia. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle.

Ministerityöryhmä linjasi, että työ- ja elinkeinoministeriö selvittää ja esittää keinoja kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja koskevan kansallisen ohjeistuksen täsmentämiseksi tulevaa talvea silmällä pitäen. Tarkoituksena on minimoida mahdollisesta sähköpulasta aiheutuvat haitat. Tarvittaessa asiasta annetaan valtioneuvoston asetus.

Varautumisen ministerityöryhmä keskusteli myös ruokaturvasta. Maatalous kärsii ennennäkemättömän nopeasta kustannusten noususta. Tuottajahintojen viimeaikainen nousu ei kata tuotantokustannusten nousua. Tämä voi johtaa erityisiin ongelmiin myös maksuvalmiuden osalta.

Tuotanto voisi vaarantua erityisesti sellaisilla tiloilla, jotka ovat laajentaneet toimintaansa viime vuosina ja joiden sähkö- rehu- tai lannoitelaskut kasvavat tuntuvasti. Osa näistä tiloista on maatalouden huoltovarmuuden kannalta keskeisiä.

Ministeriryhmä linjasi, että valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö selvittävät mahdollisia tarvittavia toimenpiteitä ruokaturvan varmistamiseksi. Esitykset tuodaan ministerityöryhmälle linjattaviksi ministerityöryhmän seuraavaan kokoukseen.

Varautumisen ministerityöryhmä ohjaa varautumista, joka liittyy Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksiin. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS